Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008 ».

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008 ».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Να ξεκινήσω, λέγοντας ότι θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή τη συμμετοχή μου για μία ακόμη φορά σε μία από τις κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στη συζήτηση του τέταρτου Προϋπολογισμού των Κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο φετινός Προϋπολογισμός έχει δύο ιδιαιτερότητες. Η πρώτη είναι πως είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός εκτός επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτήρηση που, δυστυχώς, η άφρων πολιτική των Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. των προηγούμενων χρόνων μάς έβαλε. Η δεύτερη είναι πως είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός με τη νέα μορφή Προϋπολογισμού Προγραμμάτων. Με τη νέα αυτή μορφή γίνεται ευκολότερη η καταγραφή και ο έλεγχος της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών, ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος του κάθε προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού και τέλος ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σχεδόν τέσσερα χρόνια τώρα, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή εφαρμόζει μία συγκεκριμένη, μία συγκροτημένη, μία συνεπή οικονομική πολιτική. Η Κυβέρνηση με όραμα, με σχέδιο, με πρόγραμμα, με όρεξη για πολλή δουλειά, ξεκίνησε από τα αυτονόητα. Πραγματοποίησε δημοσιονομική απογραφή για να γνωρίζει, ακριβώς, το μέγεθος του προβλήματος. Συνέχισε, αποκαθιστώντας την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες (EUROSTAT, COMMISSION) και έτσι για πρώτη φορά έχουμε μία πολιτική χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.
Προχώρησε στην εφαρμογή της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής, που σημαίνει απλά με περιστολή δαπανών, όπως είχε καταντήσει, δυστυχώς, το κράτος από το σπάταλο σύστημα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με το νοικοκύρεμα του κράτους, να μπορέσει να νοικοκυρέψει επιτέλους την οικονομία.
Συνέχισε με την πρώτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, τη μείωση, δηλαδή, των φορολογικών συντελεστών για επιχειρήσεις, μία συνειδητή πολιτική, μία πολιτική που σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα κατάλληλο επενδυτικό κλίμα, σε σχέση βέβαια πάντα με τη θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος.
Επίσης, προχώρησε στην ψήφιση ενός πολύ σοφού νόμου, του ν.3299/2004, ενός νόμου για τις επενδύσεις, για τα αναπτυξιακά κίνητρα, που για πρώτη φορά κατήργησε το διαχωρισμό ανάμεσα σε παλαιές και νέες επιχειρήσεις, που για πρώτη φορά έδωσε τη δυνατότητα και σε εμπορικές επιχειρήσεις να εντάσσονται στο πλαίσιο των κινήτρων του νόμου αυτού.
Παράλληλα, με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έδωσε τη δυνατότητα σε τεράστια κεφάλαια της ιδιωτικής οικονομίας να απελευθερωθούν και να στραφούν σε κοινωφελείς δράσεις.
Προχώρησε σε επιτυχημένες αποκρατικοποιήσεις της Εθνικής, της Εμπορικής, κομματιού της Αγροτικής Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Ο.Τ.Ε.. Προχώρησε στη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα. Θυμίζω ότι από 30% ο μέσος φορολογικός συντελεστής πήγε στο 25%.
Με την εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης, της συγκροτημένης, της συνεπούς οικονομικής πολιτικής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πετύχαμε. Πετύχαμε να μειώσουμε το δημόσιο έλλειμμα από το 7.9% στο 2.6% περίπου. Πετύχαμε να μειώσουμε το δημόσιο χρέος για πρώτη φορά κάτω από το 100% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος. Πετύχαμε να μειώσουμε την ανεργία κατά τρεις ολόκληρες μονάδες, από το 11.3% στο 8.3%. Πετύχαμε να έχουμε κάθε χρόνο αύξηση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος κατά 4% περίπου, διπλάσιο δηλαδή του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πετύχαμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Θυμίζω ότι στον περσινό παγκόσμιο πίνακα της ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα ανέβηκε οκτώ ολόκληρες θέσεις .
Πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη και πολλές επενδύσεις χάρη στο σοφό νόμο, όπως είπα προηγουμένως, που είναι ο ν. 3299/2004, μια που -υπενθυμίζω σε όλους- τέσσερις χιλιάδες περίπου επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν, ύψους επενδύσεων περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα που γνώρισε ποτέ στην ιστορία του ο τόπος.
Και βεβαίως όλα αυτά είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποιημένα από την ECOFIN, από τον αρμόδιο Επίτροπο των Οικονομικών, τον σοσιαλιστή Επίτροπο κ. Αλμούνια. Θυμίζω, λοιπόν, ότι η πιστοποίηση αυτή συνετέλεσε στο να αρθούν τα μέτρα επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2007 και ο ίδιος Επίτροπος, ο σοσιαλιστής, ο κ. Αλμούνια δήλωσε ότι «η Ελλάδα στον οικονομικό τομέα πέτυχε ένα μικρό οικονομικό θαύμα».
Στο ερώτημα, βεβαίως, που κάθε καλοπροαίρετος φίλος θα μπορούσε να κάνει, αν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, φυσικά και απαντάμε ότι όχι, δεν έχουν επιλυθεί. Όμως τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε είναι ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, τα μόνιμα, τα πάγια, τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά κάνουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Τα θετικά αποτελέσματα που μέχρι στιγμής έχουμε από την οικονομική πολιτική τα στρέφουμε, ως ένα γνήσιο λαϊκό, φιλελεύθερο κόμμα, προς όφελος των πολιτών.
Έτσι, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, με κοινωνική ευαισθησία και αποδεικνύοντάς την στην πράξη πήρε -θυμίζω- κάποια συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών. Διπλασιάσαμε περίπου τις συντάξεις του ΟΓΑ από τα 170 ευρώ στα 330 ευρώ. Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης από τα 130 ευρώ το πήγαμε στα 220. Πήγαμε το επίδομα ανεργίας από τα 304 στα 404 ευρώ.
Καταργήσαμε το Λ.Α.Φ.Κ.Α. και όχι μόνο αυτό, αλλά αρχίσαμε σταδιακά και επιστρέφουμε -και μέσα στο 2008 ολοκληρώνεται η επιστροφή αυτή- όλα αυτά τα χρήματα που παράνομα είχαν παρακρατηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Προχωρήσαμε στην κατάργηση του χαρτοσήμου του ενοικίου, που ήταν μια δαπάνη που βάρυνε με 3,6% τα φτωχά, τα χαμηλόμισθα κυρίως εισοδήματα.
Προχωρήσαμε στην αύξηση του αφορολόγητου από τις 10.000 στις 12.000 ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περίπου τρία εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Προχωρήσαμε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών, του μέσου φορολογικού συντελεστή από το 30% στο 25% σταδιακά, κάτι που σημαίνει ότι δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες Έλληνες πολίτες θα πληρώνουν λιγότερους φόρους.
Προχωρούμε από 1/1/2008 στη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες. Αυξάνουμε από 1/1/2008, όπως είχαμε υποσχεθεί, τους μισθούς των στρατιωτικών, αλλά και των αποστράτων αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού. Προχωρήσαμε και δημιουργήσαμε το Ειδικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη των ανέργων μεγάλης ηλικίας. Προχωρούμε στην επιδότηση του ενοικίου. Θυμίζω ότι το 2003 το επίδομα δικαιούνταν σαράντα χιλιάδες δικαιούχοι και είχε συνολικό κόστος 55.000.000 ευρώ, ενώ το 2007 οι δικαιούχοι έγιναν εκατό χιλιάδες και το κόστος ξεπέρασε τα 185.000.000 ευρώ.
Τέλος, θεσπίσαμε ήδη με νόμο το Ταμείο Αντιμετώπισης της Φτώχειας με μια προίκα 500 εκατομμυρίων ευρώ, που σε βάθος τετραετίας θα γίνει 2.000.000.000 ευρώ και θα πηγαίνει αποκλειστικά σε στοχευμένες κοινωνικές δράσεις. Επίσης από 1/1/2009 προχωρούμε και στη θέσπιση της κατώτατης Εθνικής Σύνταξης.
Ειδικότερα τώρα, με τον Προϋπολογισμό του 2008 επιδιώκουμε περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από το 2,7% στο 1,6%, αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους από το 93,4% στο 91% του Α.Ε.Π., τακτοποίηση παλαιών οφειλών του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προς το ασφαλιστικό σύστημα.
Επιδιώκουμε ενίσχυση της περιφέρειας με το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει 7% μεγαλύτερο από το περσινό, αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ενίσχυση ευαίσθητων τομέων, όπως είναι ο τομέας της υγείας, που έχει αύξηση δαπανών με 9,4% ή της παιδείας με 6,5%.
Κλείνοντας -γιατί, δυστυχώς, ο χρόνος έχει ήδη ολοκληρωθεί- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση. Κάναμε πολλά. Βεβαίως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Με ευθύνη, με σοβαρότητα, μακριά από λαϊκισμούς προωθήσαμε την κοινωνική συνοχή. Για μας ήταν, είναι και παραμένει κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής μας ο άνθρωπος. Ασκήσαμε μια ανθρωποκεντρική πολιτική, πολιτική την οποία συνεχίζουμε να ασκούμε.
Γι' αυτόν το λόγο, άλλωστε, και οι πολίτες στις πρόσφατες εκλογές, πριν από τρεις μήνες, μας επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους. Οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σκληρή δουλειά, την ειλικρίνεια των προθέσεών μας, το όραμα, το σχέδιό μας, τον αγώνα μας για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας.
Οι πολίτες εμπιστεύονται και στηρίζουν την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Μας δίνουν την εντολή ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.
Βεβαίως, είμαι υποχρεωμένος, αλλά και με μεγάλη ευχαρίστηση θα το κάνω, όχι απλώς να εγκρίνω, αλλά να δηλώσω ανεπιφύλακτα ότι στηρίζω τη σωστή αυτήν πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση και να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή.
Ευχαριστώ πολύ.