Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

Θεόδωρος Καράογλου:

Κατ' αρχήν, να ξεκινήσω, ανοίγοντας μια παρένθεση. Θεωρώ επιεικώς απαράδεκτη την αναίτια και απρόκλητη επίθεση συναδέλφου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., χωρίς κανένα λόγο ή αφορμή, εναντίον απόντων, εναντίον του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της διοίκησής του είναι γνωστά. Είναι πασίγνωστη σε όλους η ουσιαστική του συμβολή στην αναγέννηση της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι πασίγνωστη στους Έλληνες αγρότες, κυριότερα, η συμβολή του στη ρύθμιση των πανωτοκίων, στη μείωση των επιτοκίων για τους αγρότες, στη μετατροπή της Αγροτικής Τράπεζας σ' ένα δυνατό και ρωμαλέο πιστωτικό ίδρυμα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι λίγη σοβαρότητα, λογική και μετριοπάθεια στο χώρο αυτό δεν βλάπτει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε στην Ολομέλεια της ελληνικής Βουλής ένα νομοσχέδιο εξόχως τεχνοκρατικό με τον τίτλο «Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» ή για πιο ευκολία γνωστό στους οικονομολόγους ή στους ασχολούμενους με την οικονομία, με τον αγγλικό όρο «sale and lease back». Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που με την ψήφισή του και τη μετατροπή του σε νόμο από την ελληνική Βουλή, μπορεί να μετατραπεί σ' ένα χρήσιμο εργαλείο για την Κυβέρνηση, για την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, με την αξιοποίηση της τεράστιας σε αριθμό και αξία, αλλά παντελώς αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου.
Θα ξεκινήσω, προσπαθώντας να κάνω κατανοητό σε όλο τον ελληνικό λαό -και σε όσους δεν έχουν εντρυφήσει στα οικονομικά- τι ακριβώς είναι η πώληση και η επαναμίσθωση πάγιων στοιχείων. Χρησιμοποιώ τον αντίστοιχο ελληνικό όρο της γνωστής οικονομικής διαδικασίας «sale and lease back», για να γίνει κατανοητή απ' όλους η πολύ σημαντική αυτή δυνατότητα που δίνεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων για την αξιοποίηση της περιουσίας τους.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι το δημόσιο κατέχει ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων ανυπολόγιστης αξίας, χωρίς όμως καμία πρακτική δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής, κατασκευής ακινήτων πάνω σε οικόπεδα του δημοσίου ή ανακατασκευής υπαρχόντων κτισμάτων. Η επιδιόρθωσή τους πολλές φορές είναι αδύνατη, λόγω έλλειψης των αναγκαίων πόρων για τη διαδικασία αυτή.
Αποτέλεσμα είναι να παραμένει αναξιοποίητη αυτή η ακίνητη περιουσία, να αδρανοποιείται ουσιαστικά και να απαξιώνεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου. Ο ιδιωτικός τομέας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και σε πολλά κράτη στο εξωτερικό, έχει λύσει αυτό το σημαντικό πρόβλημα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με το σύγχρονο αυτό χρηματοοικονομικό εργαλείο, που λέγεται «sale and lease back», δηλαδή με την πώληση αυτών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων σε εταιρείες leasing και στη συνέχεια με την επαναμίσθωσή τους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, που μπορεί να φθάνει έως και τα ενενήντα εννιά χρόνια, ενώ στη συνέχεια η κυριότητά τους επανέρχεται στον ιδιοκτήτη.
Ουσιαστικά, δηλαδή, πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο αναχρηματοδότησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που έχει στην κυριότητά του το κράτος, με πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων τα παρακάτω: δημιουργία ρευστότητας, βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, αναδιάρθρωση της οικονομικής κατάστασης του μισθωτή, προσφορά φορολογικών ελαφρύνσεων, βοήθεια στα προγράμματα εξυγίανσης.
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο αξιοποιείται η ακίνητη περιουσία χωρίς να «χαθεί» η χρήση της, μέχρι το τέλος της σχετικής σύμβασης, οπότε η ακίνητη περιουσία επανέρχεται στην κυριότητα του εκμισθωτή. Η αξία άλλωστε της μεθόδου «sale and lease back» δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Δεκάδες άλλες χώρες την έχουν ήδη αξιοποιήσει, όπως, για παράδειγμα, αναφέρω την Ιταλία του σοσιαλιστή Πρωθυπουργού κ. Πρόντι, που πρόκειται ως τα τέλη του 2007 να πουλήσει ακίνητα του ιταλικού δημοσίου αξίας 3.000.000.000 ευρώ, όπως το Βέλγιο, που μόνο το μήνα Απρίλιο του 2007 πούλησε ακίνητα αξίας 250.000.000 ευρώ, ενώ ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν και σε πολλές άλλες χώρες.
Να αναφέρουμε ότι στη χώρα μας χιλιάδες σε αριθμό και ανυπολόγιστης αξίας ακίνητα του δημοσίου, παραμένουν παντελώς αναξιοποίητα, με αποτέλεσμα κάποια απ' αυτά να έχουν καταπατηθεί ήδη από ιδιώτες που τα εκμεταλλεύονται παράνομα, άλλα καθημερινά να απαξιώνονται ασυντήρητα και εγκαταλελειμμένα, ενώ περίπου ενενήντα χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα αμφισβητούνται δικαστικά και διεκδικούνται από ιδιώτες.
Ακόμη να αναφέρουμε ότι οι Δ.Ε.Κ.Ο. έχουν ακίνητη περιουσία που, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ξεπερνά τα 10.000.000.000, η οποία όπως είναι φυσικό, είναι παντελώς αναξιοποίητη. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Δ.Ε.Κ.Ο. δεν έχουν καν μητρώο ακίνητης περιουσίας και μόλις πριν από μερικούς μήνες δόθηκε εντολή από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας να συνταχθεί και να ολοκληρωθεί ως τα μέσα του 2007 μητρώο ακίνητης περιουσίας για όλες τις Δ.Ε.Κ.Ο.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι «πρωταθλητής» στην κατοχή ακίνητης περιουσίας είναι ο Ο.Σ.Ε., με εκτιμώμενη περιουσία 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η οποία αξιοποιείται μόνο κατά το 0,03%. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα βαλτωμένων - αναξιοποίητων περιουσιακών στοιχείων!
Αυτά, λοιπόν, τα προαναφερόμενα προβλήματα έρχεται να αντιμετωπίσει δραστικά το συζητούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έρχεται να δώσει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση αδρανών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, που καθημερινά απαξιώνονται, εγκαταλελειμμένα στη μοίρα τους, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό στο ελληνικό δημόσιο να αντλήσει έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημοσιονομικούς σκοπούς -μείωση του ελλείμματος, μείωση του δημόσιου χρέους- για κοινωνικούς σκοπούς ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό αποφασίσει σχετικά η όποια ελληνική κυβέρνηση.
Ας δούμε, όμως, στο σημείο αυτό ποια είναι η θέση της Αντιπολίτευσης και ειδικότερα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το συζητούμενο σήμερα νομοσχέδιο. Ούτε αυτήν τη φορά μας εξέπληξε βεβαίως η στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριοι συνάδελφοι. «Τα ίδια Παντελάκι μου, τα ίδια Παντελή μου», όπως λέει και ο σοφός ελληνικός λαός.
«Φωτογραφικό νομοσχέδιο», «ξεπούλημα ακίνητης περιουσίας του δημοσίου» και μια σειρά βαρύτατων χαρακτηρισμών και έωλων επιχειρημάτων, ακούσαμε στις τοποθετήσεις σας, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης.
Είστε συνεπείς για μια ακόμη φορά, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην αγαπημένη σας τακτική: κινδυνολογία, καταστροφολογία, αερολογία, μηδενισμός των πάντων. Όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ψέματα, μήπως και εντυπωσιάσετε κανένα, μήπως και κατορθώσετε για άλλη μια φορά να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό.
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν βλέπετε τις επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, το μικρό ελληνικό θαύμα, όπως το χαρακτηρίζουν διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί; Δεν βλέπετε τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος από το 7,9% του Α.Ε.Π. στο 2,6%; Τη μείωση του δημόσιου χρέους από το 119% του Α.Ε.Π. στο 102%; Τη μείωση της ανεργίας από το 11,3% στο 8,3%; Την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 4,6% στο πρώτο τρίμηνο του 2007; Την τεράστια αύξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος; Την εφαρμογή ενός γνήσια κοινωνικού, φιλολαϊκού προγράμματος για τις κατηγορίες των κοινωνικά αδύνατων συμπολιτών μας, χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων, ανέργων κ.λπ.;
Δεν πειράζει, όμως, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αν η κομματική σας εμπάθεια σάς κλείνει τα μάτια και δεν βλέπετε την τεράστια πρόοδο στην ελληνική οικονομία, δεν πειράζει. Γιατί αυτό είναι κακό του κεφαλιού σας.
Εμείς συνεχίζουμε αταλάντευτοι την εφαρμογή του κυβερνητικού μας προγράμματος. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα να κάνουμε πράξη όσα υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Συνεχίζουμε να έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του ελληνικού λαού που βλέπει, ακούει, καταλαβαίνει. Και γι' αυτόν το λόγο, στηρίζει τη νέα διακυβέρνηση της χώρας, γι' αυτόν το λόγο στηρίζει την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν, θα μας δώσει μια ακόμη άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, για να συνεχίσουμε τις τομές, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας, προς όφελος του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.