Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Περί κυρώσεως αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις».

Θεόδωρος Καράογλου


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και τρία χρόνια η Κυβέρνηση ξεδιπλώνει στον οικονομικό τομέα μια συγκεκριμένη πολιτική. Κύριο στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις χρόνιες αγκυλώσεις της οικονομίας της χώρας, όπως για παράδειγμα να μειώσει τα ελλείμματα, να μειώσει το δημόσιο χρέος, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, να δημιουργήσει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να προσελκύσει επενδύσεις είτε ελληνικές είτε ξένες. Έτσι, λοιπόν, πήρε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων και μέτρων, όπως είναι το φορολογικό νομοσχέδιο, που προβλέπει μεταξύ άλλων μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, όπως είναι μια σειρά νόμων αντιγραφειοκρατικών εγκυκλίων και οδηγιών και όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004, ένας σοφός, πραγματικά, νόμος.

Ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω τρία χαρακτηριστικά του σημεία: Η κατάργηση του ανόητου διαχωρισμού των επιχειρήσεων σε παλιές και νέες. Η δυνατότητα και στις εμπορικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στα ευεργετήματα του νόμου αυτού και η απάντηση εντός δύο μηνών στον επενδυτή από τη στιγμή που υποβάλλει τη σχετική του αίτηση.
Η έγκριση του συγκεκριμένου επενδυτικού νόμου 3299/2004 από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, έγινε σε χρόνο ρεκόρ εντός δύο μηνών. Θυμίζω, βέβαια, παρενθετικά ότι ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει απορριφθεί. Ο νόμος αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι είναι πετυχημένος, μια που στα δύο χρόνια περίπου εφαρμογής του, υποβλήθηκαν τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες αιτήσεις και αφορούσαν επενδύσεις ύψους άνω των 10.000.000.000 ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στο χώρο της οικονομίας πέτυχε, γιατί έχει όραμα, γιατί έχει σχέδιο, γιατί έχει την πολιτική βούληση να πετύχει. Και πέτυχε, όχι γιατί το ισχυρίζομαι εγώ ή η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά πέτυχε με πιστοποίηση των διεθνών οικονομικών οργανισμών, βλέπε Ο.Ο.Σ.Α., βλέπε ΕCΟFΙΝ, βλέπε τον αρμόδιο σοσιαλιστή Επίτροπο, τον κ. Αλμούνια, αλλά το πιστοποιεί και καθημερινά ο ελληνικός λαός.
Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο τώρα, εκ πρώτης όψεως φαίνεται μια τυπική διαδικασία βάσει του άρθρου 9 του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Αν το καλοεξετάσουμε, όμως, αφορά μια επένδυση εθνικής σημασίας, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα και σίγουρα η μεγαλύτερη επένδυση στον τουριστικό τομέα. Αφορά τέσσερα διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, που γίνονται στην ίδια περιοχή, στη Μεσσηνία επενδυτικά σχέδια ύψους περίπου 400.000.000 ευρώ, αν υπολογίσουμε και τα οικόπεδα και τα έργα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Είναι τέσσερα διαφορετικά σχέδια, τέσσερις διαφορετικές επενδύσεις, γιατί είναι λειτουργικά αυτοτελή, γιατί είναι λειτουργικά αυτοδύναμες, γιατί έχουν διαφορετικό management και γιατί κάθε μία χωριστά εξυπηρετεί ένα ολοκληρωμένο τουριστικό σχέδιο. Η επένδυση γίνεται στην περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας.
Δυο λόγια, για να προσδιορίσουμε τι σημαίνει «περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης». Η έννοια της περιοχής ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης δίνεται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997. Σύμφωνα μ' αυτό, λοιπόν, ως Π.Ο.Τ.Α. χαρακτηρίζονται κατ' αρχάς δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών, προϋφισταμένων του 1923 και εκτός ορίων οικισμών, κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, όταν δημιουργείται ένα σύνολο τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελουμένων από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής καθώς και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών, πλην καζίνο.
Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτηση φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ύστερα από γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, ενώ οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία Π.Ο.Τ.Α. είναι συνοπτικά οι παρακάτω: Πρώτον, η περιοχή να είναι κατάλληλη για ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη, που όμως δεν διαθέτει αναπτυγμένη τουριστική υποδομή και μάλιστα μεγάλο συγκριτικό αριθμό τουριστικών καταλυμάτων.
Δεύτερον, να υπάρχει διαθέσιμη έκταση περίπου οκτακοσίων στρεμμάτων, ενιαία σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, που θα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση ενενήντα λεπτών της ώρας από αεροδρόμιο.
Τρίτον, να υπάρχει διαπιστωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα.
Τέταρτον, το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβληθεί, θα πρέπει να είναι ύψους τουλάχιστον 58.700.000 ευρώ, εξαιρουμένης της αξίας της γης.
Πέμπτον, να υπάρχει συμβατότητα της επένδυσης με τα κριτήρια της χωροταξικής, πολεοδομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και καταλληλότητα του χώρου για την ανάπτυξη της αιτούμενης χρήσης.
Ακόμη, ορίζεται ότι οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης δεν μπορούν να οριοθετηθούν σε περιοχές, όπου υφίσταται εν όλω ή εν μέρει τουριστική ανωδομή, καταλύματα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να πληρούνται κριτήρια, όπως δημογραφικά, η ύπαρξη τεχνικής υποδομής, απασχόλησης και τουριστικής ανάπτυξης.
Με βάση, λοιπόν, το παραπάνω νομοθετικό πλέγμα, ένα τμήμα του Νομού Μεσσηνίας χαρακτηρίστηκε Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης. Για τη συγκεκριμένη Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας ζητούμε και συζητούμε σήμερα την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων.
Στα τέσσερα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπεται η υπαγωγή στην ενίσχυση της επιχορήγησης του ν.3299/2004 τεσσάρων διαφορετικών επενδυτικών σχεδίων του ίδιου επιχειρηματικού ομίλου, του ομίλου «Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.» ή «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.».
Ειδικότερα, με το άρθρο 1 προβλέπεται η ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο μιας επένδυσης σε ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, δυναμικότητας τετρακοσίων σαράντα έξι δωματίων και χιλίων εκατόν δεκατεσσάρων κλινών, καθώς και κέντρο θαλασσοθεραπείας με διακόσιες θέσεις ανά ημέρα. Η περιοχή, που θα γίνει η επένδυση, είναι η Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται περίπου στα 100.000.000 ευρώ και το ύψος της επιχορήγησης περίπου στα 45.000.000 ευρώ. Οι προϋποθέσεις είναι δύο: Πρώτον, η δημιουργία διακοσίων ογδόντα πέντε νέων μονίμων θέσεων εργασίας και δεύτερον, η ολοκλήρωση της επένδυσης έως τις 31/12/2009.
Το δεύτερο άρθρο προβλέπει τη δημιουργία μίας επένδυσης ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας τριακοσίων είκοσι ενός δωματίων ή επτακοσίων εξήντα εννέα κλινών και παράλληλα την κατασκευή ενός συνεδριακού κέντρου χιλίων εκατόν εβδομήντα πέντε θέσεων στην περιοχή Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού Μεσσηνίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται, επίσης, στα 100.000.000 ευρώ και το ύψος της επιχορήγησης στα 45.000.000 ευρώ, δηλαδή στο 45% της συνολικής επένδυσης. Οι προϋποθέσεις είναι δύο: Πρώτον, η δημιουργία διακοσίων πενήντα επτά νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και δεύτερον, η ολοκλήρωση της επένδυσης έως τις 31/12/2009.
Με το τρίτο άρθρο προβλέπεται η επιχορήγηση μίας επένδυσης για την κατασκευή ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δυναμικότητας εκατόν δεκαεννέα δωματίων και διακοσίων ενενήντα οκτώ κλινών στην περιοχή Π.Ο.Τ.Α. Πύλου Μεσσηνίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 57.000.000 ευρώ και το ύψος της επιχορήγησης στα 25.500.000 ευρώ. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής: Η δημιουργία διακοσίων είκοσι τριών νέων μόνιμων θέσεων και η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2009.
Τέλος, με το τέταρτο άρθρο προβλέπεται η επιχορήγηση μίας επένδυσης για την κατασκευή ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας διακοσίων είκοσι έξι δωματίων και πεντακοσίων εβδομήντα κλινών στην περιοχή Π.Ο.Τ.Α. Πύλου Μεσσηνίας. Το ύψος της επένδυσης είναι 68.000.000 ευρώ και το ύψος της επιχορήγησης είναι 31.000.000 ευρώ. Οι προϋποθέσεις είναι και πάλι δύο: Η δημιουργία διακοσίων είκοσι εννέα νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και η ολοκλήρωση της επένδυσης μέχρι τις 31/12/2009.
Συνολικά, δηλαδή, κουβεντιάζουμε για ένα σύνολο τεσσάρων διαφορετικών επενδύσεων ύψους 325.000.000 ευρώ και για ένα σύνολο επιχορήγησης επενδύσεων ύψους και για τις τέσσερις επενδύσεις 146.000.000 ευρώ, δηλαδή στο 45% της συνολικής επένδυσης.
Παράλληλα, με τις συγκεκριμένες επενδύσεις προβλέπεται η δημιουργία χιλίων άμεσων θέσεων εργασίας και άλλων τόσων τουλάχιστον έμμεσων, ενώ δημιουργούνται δύο χιλιάδες επτακόσιες κλίνες πολυτελείας πέντε αστέρων, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι προσελκύονται τουρίστες υψηλού εισοδήματος και ταυτόχρονα επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος.
Εάν αυτή η τεράστια επένδυση συνδυαστεί με τα σημαντικότατα έργα υποδομής που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται στο Νομό Μεσσηνίας και στην ευρύτερη περιοχή, όπως για παράδειγμα τα έργα που έχουν γίνει ή γίνονται στο αεροδρόμιο Καλαμάτας, ο αυτοκινητόδρομος Τρίπολη-Καλαμάτα και η ένταξή του στα διευρωπαϊκά δίκτυα αυτοκινητοδρόμων, η Ιόνια οδός Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα Μεσσηνίας, που πρόσφατα είχαμε εξαγγελίες από τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τότε όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι τα οφέλη για το Νομό Μεσσηνίας θα είναι πολλαπλασιαστικά στην απασχόληση, μιας που δημιουργούνται, τουλάχιστον, δύο χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Να θυμίσω ότι στο Νομό Μεσσηνίας υπάρχουν πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι άνεργοι, άρα τουλάχιστον το 30% του προβλήματος της ανεργίας αντιμετωπίζεται, μιας που προσελκύεται τουρισμός υψηλού εισοδήματος. Δημιουργούνται, λοιπόν, δύο χιλιάδες επτακόσιες κλίνες πολυτελείας, έναντι έξι χιλιάδες κλινών που έχουμε τώρα χαμηλών κατηγοριών, κάτι που συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και, βεβαίως, σημαίνει μία τεράστια συνεισφορά και συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Εν κατακλείδι, τα τέσσερα πρώτα άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν μία τεράστια επένδυση στον τουριστικό τομέα, μία επένδυση που κυριολεκτικά αλλάζει το τουριστικό τοπίο της χώρας μας, που όμως στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι ως χώρα, ως οργανωμένη πολιτεία δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Κύριοι συνάδελφοι, αν ο επενδυτής δεν ήταν Μεσσήνιος και δεν αγαπούσε τόσο πολύ τον τόπο του σας πληροφορώ -και το γνωρίζουμε όλοι μας- ότι προ πολλών ετών θα είχε εξαφανιστεί. Δύο κουβέντες μόνο για να καταλάβετε το μέγεθος της ταλαιπωρίας, από τη γραφειοκρατία, των συγκεκριμένων επενδύσεων. Το 1985 ξεκίνησε κατ' αρχήν ο επενδυτής με αγορές οικοπέδων στην περιοχή. Το 1995 ξεκίνησε η διαδικασία επαφών και γραφειοκρατικών διαδικασιών με το δημόσιο. Και φτάσαμε μετά από δέκα-δώδεκα χρόνια ταλαιπωρίας από το δημόσιο και τις υπηρεσίες του, σήμερα, δέκα χρόνια μετά, στο τελικό στάδιο της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. Και αν ως Κυβέρνηση είμαστε υπερήφανοι για το ξεμπλοκάρισμα μίας τεράστιας επένδυσης, ως συντεταγμένη ελληνική πολιτεία δεν πρέπει να είμαστε καθόλου υπερήφανοι.
Αν δεν προχωρήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς στην ολοκλήρωση βασικών υποδομών που λείπουν από τη χώρα, στην ολοκλήρωση επιτέλους του Εθνικού Κτηματολογίου, στην κατάθεση για πρώτη φορά ενός ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδίου, στη δραστική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της εξ αυτής προκαλούμενης διαφθοράς, τότε, λυπάμαι που το λέω, αλλά κανένας λογικός ξένος επενδυτής δεν πρόκειται να επενδύσει στη χώρα μας. Και αν για το ξεμπλοκάρισμα μίας τόσο μεγάλης επένδυσης χρειάστηκε ακόμη και το προσωπικό ενδιαφέρον του κυρίου Πρωθυπουργού, καταλαβαίνουμε όλοι μας τι συμβαίνει με μικρότερες επενδύσεις, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους επενδυτές που βλέπουν τι συμβαίνει στη χώρα και τρέχουν μακριά. Όλοι μας βέβαια γνωρίζουμε και δεχόμαστε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας για σημαντικές και υγιείς επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν πολύ σημαντικά βήματα στο συγκεκριμένο τομέα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να γίνουν άλματα.
Δύο λόγια ακόμη για τα άρθρα 5 και 6. Όπως είναι γνωστό, για το άρθρο 5 από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299, η 16η Νοεμβρίου 2006. Γιατί έγινε αυτό; Αφ' ενός γιατί έπρεπε από την 1 Ιανουαρίου του 2007 να ισχύσει η εξέταση αιτήσεων με βάση το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013 και αφ' ετέρου γιατί έπρεπε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα έτσι ώστε μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2006 να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβάλλονταν έως τις 16 Νοεμβρίου του 2006. Όπως όμως συνήθως γίνεται, το ελληνικό δαιμόνιο έδρασε για μία ακόμη φορά. Στο διάστημα του ενάμιση μήνα, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την ημερομηνία αυτή, περισσότερες από 2000 νέες αιτήσεις υποβλήθηκαν για εξέταση, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και να μην μπορέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2006 να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των αιτήσεων. Με βάση όμως τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνεται η δυνατότητα έως τις 30 Ιουνίου του 2007, εφόσον οι αιτήσεις κατατέθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου του 2006, να εξεταστούν οι αιτήσεις αυτές και σε περίπτωση έγκρισής τους να ισχύουν τα ποσοστά επιδότησης που προβλέπονται από το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013.
Η ίδια διαδικασία έγινε και στο παρελθόν με την αλλαγή του 2000 και την εφαρμογή του νέου τότε χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2000-2006.
Άρθρο 6. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη χρήση νομίσματος από ναυτιλιακές εταιρείες. Σταματά επιτέλους η χωρίς λόγο μετατροπή του ευρώ σε δολάρια, που εκ νέου εισαγόμενο στη χώρα ξαναγίνεται ευρώ, και δίνεται η δυνατότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες για κάθε είδους ενδοκοινοτικές συναλλαγές να χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμα συναλλαγών στις υποχρεώσεις και δοσοληψίες τους.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα διακυβέρνηση της χώρας από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τις τύχες της απέδειξε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για την αναπτυξιακή της πορεία. Με μια σειρά νομοθετημάτων -φορολογικό, αναπτυξιακό, αντιγραφειοκρατικό- δημιούργησε το κατάλληλο κλίμα, που είναι απαραίτητο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων από τη χώρα ή το εξωτερικό. Παράλληλα, με μια σειρά μεγάλων έργων ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια, με την κατανομή του 80% του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην περιφέρεια υλοποιεί τους στόχους της, που είναι περισσότερη ανάπτυξη στην περιφέρεια, ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Αν προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες για το εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, τότε θεωρείται σίγουρο ότι, όπως για το Νομό Μεσσηνίας εξαιτίας της συγκεκριμένης επένδυσης, έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα, που επίσης το χρειάζεται, θα ξημερώσει μια καλύτερη ημέρα για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Το συζητούμενο νομοσχέδιο υπηρετεί τις παραπάνω λογικές, εντάσσεται στα πλαίσια της φιλελεύθερης ιδεολογίας, εξυπηρετεί την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας. Γι' αυτόν το λόγο το στηρίζουμε και καλούμε όλες τις πτέρυγες της Βουλής ξεπερνώντας μίζερες αντιλήψεις ή ιδεολογικούς δογματισμούς να συνταχθούν μαζί μας στο δρόμο για πρόοδο, για ανάπτυξη του τόπου, για ανάπτυξη και προκοπή της ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.