Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε είναι ένα νομοσχέδιο που στέκεται πέρα και πάνω από κάθε κομματική και μικροπολιτική σκοπιμότητα.

Πρωταρχική μέριμνα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν και είναι και εξακολουθεί να παραμένει ο σεβασμός και η προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων και η  πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχουμε φέρει σε αυτήν την Αίθουσα προς συζήτηση και ψήφιση μία σειρά άλλων σχεδίων νόμων που προασπίζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω μερικά από αυτά προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων από εμένα.

Πρώτα-πρώτα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κύρωση εφαρμογή του προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία».

Επίσης, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη της προστασίας των γυναικών, αλλά και των λοιπών μελών των οικογενειών εντός και εκτός γάμου που πέφτουν θύματα κάθε μορφής βίας.

Επίσης, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Σύμφωνο Συμβίωσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών που επιλέγουν να συμβιώνουν εκτός γάμου».

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, ένα νομοσχέδιο χαρακτηριστικό προάσπισης του δικαιώματος και της ελευθερίας των πολιτών να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα.

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της λογικής έχουμε σήμερα στα χέρια μας το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και σε υπηρεσίες και στην παροχή αυτών.

Ο παράγοντας «άνθρωποι» άλλωστε αποτέλεσε και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχή κατοχυρώνεται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και δική μας ευθύνη και καθήκον μας είναι η εφαρμογή της αρχής και σε εθνικό επίπεδο, η εξάλειψη μορφών διακρίσεων λόγω φύλου σε κάθε διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μόνο στον τομέα της εργασίας. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά οφείλει να είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου.

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το άρθρο 4, το οποίο υπογραμμίζει δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες που αφορούν στην γυναίκα. Την προστασία των γυναικών από λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης και μητρότητας, αλλά και τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Τη γυναίκα, η οποία είναι αυτή που, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τον άνδρα, πέφτει θύμα μικρών και μεγάλων διακρίσεων στην καθημερινότητά της, στο χώρο της εργασίας της, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι περιπτώσεις που, δυστυχώς, όλοι γινόμαστε λίγο-πολύ γνώστες. Περιπτώσεις γυναικών που στερούνται θεμελιωδών δικαιωμάτων τους τόσο σε επίπεδο εργασίας όσο και σε επίπεδο πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών. Και όλα αυτά τη στιγμή μάλιστα που ως ευνομούμενη δημοκρατική και προοδευτική κοινωνία θα έπρεπε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να στηρίζουμε τη σύγχρονη γυναίκα, τη σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα, τη σύγχρονη μητέρα.

Μία ακόμα πολύ σημαντική παράμετρος του συζητούμενου νομοσχεδίου είναι το άρθρο 7, με το οποίο υπογραμμίζεται και στηρίζεται η δυνατότητα έννομης προστασίας του θιγόμενου προσώπου ως αποτέλεσμα της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Ίσως ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα να έχει το άρθρο 8 για την προστασία έναντι αντιποίνων προτρέποντας και προστατεύοντας κάποιον να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Για τον λόγο αυτό και στο πλευρό των πολιτών τίθεται ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως ρητά ορίζεται με το άρθρο 11. Είναι φορείς ανεξάρτητοι και ταγμένοι στο πλευρό του πολίτη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής.

Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου αναφορικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί μία πρώτη βάση για την επιτακτική ανάγκη εναρμόνισης του εσωτερικού Δικαίου της χώρας μας με την οδηγία 113/2004 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αυτό εδώ το νομοσχέδιο αναλαμβάνει τις δικές της πολιτικές ευθύνες και βάζει τις βάσεις με στόχο την αντιμετώπιση και τη μείωση τέτοιων κρουσμάτων.

Μέλημά μας είναι η εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών να είναι μια αρχή που εφαρμόζεται στην πράξη και αποτελεί αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών.

Πεποίθηση της Κυβέρνησης και φαντάζομαι κάθε συναδέλφου που βρίσκεται σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, ανεξαρτήτως κομμάτων ή ιδεολογικών τοποθετήσεων, είναι η λειτουργία ενός θεσμικού πλαισίου ικανού να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη διερεύνηση και πάταξη φαινομένων διακρίσεων μεταξύ των πολιτών της χώρας μας.

Εκτιμώ ότι όλα τα παραπάνω με το συζητούμενο νομοσχέδιο επιτυγχάνονται, για αυτό το λόγο και σας καλώ να το υπερψηφίσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.