Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ κα

Συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ κα

Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Καράογλου έχει το λόγο.

 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προφανές ότι σε οκτώ λεπτά δεν υπάρχει δυνατότητα χρονικά να αναπτύξουμε όλα τα άρθρα, τα οποία έχουν αυξηθεί πλέον αρκετά με την ενσωμάτωση των τροπολογιών που είχαν κατατεθεί και συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην επιτροπή. Έχουν γίνει σαράντα δύο τα άρθρα από τριάντα έξι που ήταν. Θα προσπαθήσω αφήνοντας κάποια άρθρα που εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο μεγάλης σημασίας για να απασχολήσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία, να κινηθώ στα πλαίσια του χρόνου.

Ξεκινώντας θα πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που είναι διαρθρωμένο σε επτά κεφάλαια και περιλάμβανε τριάντα έξι άρθρα και τώρα με την προσθήκη των τροπολογιών που έχουν ενσωματωθεί σαν άρθρα, έχουν γίνει σαράντα δύο. Είναι ένα νομοσχέδιο χρήσιμο και πρακτικό που λύνει μία σειρά ζητημάτων που αφορούν υπηρεσίες, φορείς, αλλά και κομμάτι του κοινωνικού συνόλου, διάφορους πολίτες που είχαν προβλήματα με τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος ή άλλων ζητημάτων.

Ξεκινώντας, λοιπόν, λέω ότι το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει πέντε άρθρα. Έχει ρυθμίσεις και αλλαγές που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος. Ειδικότερα και αναλυτικότερα τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και συγκεκριμένα στο εισόδημα του γονέα προστίθεται και το εισόδημα των ανήλικων τέκνων που προέρχεται από ακίνητα τα οποία περιήλθαν σε αυτά από ανιόντες σε περίπτωση μεταβίβασής τους από τους γονείς των ανηλίκων.

Ορίζεται στην περίπτωση ανήλικου τέκνου για το οποίο συντρέχει μία από τις περιπτώσεις δικής του φορολογικής υποχρέωσης, ότι στη δήλωσή του θα συμπεριλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν σε αυτό από χαριστικές παροχές των γονέων τους καθώς και το αντίστοιχο υποκατάστατό τους.

Επεκτείνεται και στη χρήση του 2009 η τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, των ΤΑΧΙ δηλαδή, των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. Είναι ένα ζήτημα για το οποία δεν κατάλαβα γιατί χθες ακούστηκε τόσο μεγάλη κριτική, όταν είναι μία παράταση ισχύοντος νόμου από το 1994.

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 η ισχύς των διατάξεων που προβλέπουν την καταβολή εφάπαξ γνωστού φόρου από την πώληση σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δηλαδή η μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας για την μεταβίβαση του οχήματος.

Επαναφέρεται αναδρομικά από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 -και αυτό είναι κίνητρο το οποίο δίνεται, κυρίως, για τους νέους αγρότες- η έκπτωση αγοράς πάγιου εξοπλισμού από τους νέους αγρότες σε ποσοστό 50% από το καθαρό γεωργικό εισόδημα.

Ακόμη επαναφέρεται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 η προσαυξημένη απαλλαγή από καθαρό γεωργικό εισόδημα των νέων αγροτών.

Ένα επίσης κοινωνικό πρόβλημα το οποίο λύνεται αφορά τους φοιτητές κυρίως, οι οποίοι μοιράζουν περιστασιακά διαφημιστικά έντυπα. Αυτοί λοιπόν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση γιατί είχαν παρακράτηση του μικρού εισοδήματος που είχαν κατά 20% και στην συνέχεια έπαιρναν επιστροφή. Αυτοί, λοιπόν, με συγκεκριμένη παράγραφο των άρθρων του πρώτου κεφαλαίου προβλέπεται ότι εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 5.000 ευρώ δεν εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου. Επομένως, λύνεται ένα τέτοιο πρόβλημα.

Αίρεται το φορολογικό απόρρητο για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα το ίδιο, γιατί κράτος είναι και αυτό, να παρεμβαίνει και να βλέπει κάποια φορολογικά δεδομένα για τις υποθέσεις που ερευνά.

Τέλος, εναρμονίζεται ο τρόπος φορολόγησης των καταστημάτων που ιδρύουν στην Ελλάδα αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες με αυτόν που ισχύει και με τις αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο άρθρα, το άρθρο 6 και το άρθρο 7. Σύμφωνα με το άρθρο 6 απαλλάσσεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή από το ΕΤΑΚ για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά της.

Επίσης, στα φυσικά πρόσωπα χορηγείται αφορολόγητο ποσό από τη συνολική αξία των κατοικιών τους ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, 100.000 ευρώ για τους άγαμους, 200.000 για τους έγγαμους και άλλες 30.000 ευρώ γι' αυτούς που έχουν από τρία παιδιά και πάνω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για κάποιους που έχουν  δύο, τρία, τέσσερα σπίτια στο χωριό με πολύ μικρή αξία απαλλάσσονται και δεν φορολογούνται από το ΕΤΑΚ.

Επίσης, η προαναφερόμενη απαλλαγή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ΕΤΑΚ, μία πάρα  πολύ σημαντική αλλαγή που ήταν 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι ο νομοθέτης παρακολουθεί τα προβλήματα που δημιουργούνται στην κοινωνία από την εφαρμογή, από την επιβολή ενός νέου νόμου και όταν χρειάζεται, κάνει διορθωτικές κινήσεις.

Επίσης, επιβάλλονται με ενιαίο τρόπο οι πρόσθετοι φόροι για τα πρόστιμα στο ΕΤΑΚ και επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 5.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχική δήλωση ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής τους.

Τέλος, καθορίζονται διακριτές ημερομηνίες για την υποβολή δήλωση στοιχείων ακινήτων των νομικών προσώπων.

Στο κεφάλαιο Γ' υπάρχει μόνο ένα άρθρο, το άρθρο 8 και αναφέρεται σε ρυθμίσεις σχετικές με το ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, διευκρινίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής του ΦΠΑ σχετικά με τη ναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

Στο κεφάλαιο Δ΄ περιλαμβάνονται άρθρα από το 9 ως το 16 και αφορά ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και θεμάτων φορολογικών ελέγχων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε τεχνικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις δηλαδή που ασχολούνται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και σε γεωργικές επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω επιχειρήσεις προσδιορίζουν λογιστικά τα καθαρά τους κέρδη, να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο.

Η παραπάνω ρύθμιση εφαρμόζεται για τις δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που λήγουν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και μετά.

Αντικαθίσταται το σχετικό εδάφιο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και με νέα διάταξη επαναρυθμίζονται θέματα εξωλογιστικού προσδιορισμού σε περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης διαφοράς.

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 η διαδικασία της περαίωσης. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι και τα αντίστοιχα επιμελητήρια, είναι μία πολύ λογική εξέλιξη. Όλοι ζητούν να περαιώσουν το συντομότερο δυνατό τις υποθέσεις τους, μόνο που θα παρακαλούσα εάν υπάρχει δυνατότητα, να γίνει μία επαναδιατύπωση, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στον αρμόδιο Υπουργό χωρίς νομοθετική πρωτοβουλία αλλά με δική του απόφαση να ρυθμίζεται σχετικά με την παράταση.

Επίσης, θα πάω στο κεφάλαιο Ε΄ το οποίο περιλαμβάνει δύο άρθρα, το άρθρο 17 και το άρθρο 18.

Με το άρθρο 17, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι τις 30 Ιουνίου. Είναι η γνωστή διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών όπου επίσης πολύ σωστά δίνεται παράταση μέχρι 30 Ιουνίου και αυτό είναι κάτι που διευκολύνει όλους τους επαγγελματίες.

Με το άρθρο 18, ορίζεται ότι οι εισπράξεις δημοσίων εσόδων δεν κατάσχονται.

Με το κεφάλαιο ΣΤ΄ ενσωματώνονται οδηγίες αυτούσιες ή μέρη κοινοτικών οδηγιών και αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα άρθρα 19 έως 22.

Με το άρθρο 19, ενσωματώνεται πλήρως στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 98/2006 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της φορολογίας λόγω της προσχώρησης Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Με το άρθρο 20, ενσωματώνεται πλήρως η οδηγία 74/2007 η οποία αναφέρεται στην απαλλαγή από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες. Μ' αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα κατά αξία όρια της ατέλειας των ταξιδιωτών ώστε να μη χρειάζεται να δηλώνουν εμπορεύματα χαμηλής αξίας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται το διοικητικό κόστος από τελωνειακούς ελέγχους ρουτίνας προκειμένου οι τελωνειακές αρχές να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους.

Με το άρθρο 21 και με το άρθρο 22, ενσωματώνονται μερικώς οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 112/2006, η 69/2006 και η 8/2008 με τις οποίες τακτοποιούνται ζητήματα που αφορούν συνολικά τη λειτουργία των φορολογικών αρχών και του ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κεφάλαιο Ζ΄ περιλαμβάνει τα άρθρα 23 έως 42. Επιγραμματικά, λοιπόν, αναφέρω ότι εδώ ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Συγκεκριμένα επαναπροσδιορίζονται οι φορολογούμενες πράξεις για την επιβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου με τη μη υπαγωγή στο φόρο των πράξεων μεταφοράς στην Ελλάδα της καταστατικής έδρας ή της πραγματικής διεύθυνσης μιας εταιρείας ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη προβλέπεται η υπαγωγή στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου των συμπλοιοκτησιών των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιρειών. Μειώνονται από την επομένη της μέρας κατάθεσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου έως και τις 7 Αυγούστου 2009 κατά 50% οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα των φάσεων α΄ και β΄ της οδηγίας 6998 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόβλεψη του σχετικού άρθρου γιατί περιλαμβάνει κίνητρα που δίνονται για να κινηθεί η αγορά των αυτοκινήτων. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε στην επιτροπή τους εκπροσώπους καινούργιων αλλά και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μας είπαν πόσο σημαντικά αποτελέσματα είχε το συγκεκριμένο άρθρο και πόσο πολύ κινήθηκε η αγορά.

Επίσης καταργούνται το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσικλετών και το τέλος αδείας αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσικλετών, κάτι βεβαίως που έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρξει μία απώλεια εσόδων από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όμως είχαμε τη δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στη συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΑΕ -κάτι άλλωστε για το οποίο μας διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δράκος στην επιτροπή- ότι αυτή η απώλεια εσόδων θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου. Όταν φθάσει η ημερομηνία, δηλαδή στις 7 Αυγούστου, θα καθίσει η ΕΝΑΕ με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα προσδιορίσει ποια ήταν ακριβώς η απώλεια και θα υπάρξει πλήρης κάλυψη.

Με το άρθρο 27 προβλέπεται ότι ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των φορέων της γενικής κυβέρνησης μπορούν να παύονται αζημίως για το δημόσιο με κοινή υπουργική απόφαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εν λόγω φορέων με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και προς τις αποφάσεις και τις οδηγίες της επιτροπής.

Με το άρθρο 31, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα αυξάνεται κατά 70 ευρώ το επίδομα το οποίο έπαιρναν οι άντρες που υπηρετούν στις ειδικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες αποκατάστασης της τάξης, δηλαδή από 80 ευρώ η αύξηση πάει στα 150 ευρώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία ηθική δικαίωση και ένα κίνητρο για τα άτομα τα οποία συμμετέχουν σ' αυτές τις πραγματικά δύσκολες υπηρεσίες.

Στέκομαι στο άρθρο 35 γιατί το θεωρώ ιδιαιτέρως σημαντικό. Μ' αυτό το άρθρο συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών γενική διεύθυνση μισθών η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ορθή και ενιαία εφαρμογή των μισθολογικών νόμων και κανονισμών η οποία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επεξεργασία, την εισαγωγή και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, ενός οράματος και στόχου του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος εδώ και πολλά χρόνια. Επιτυγχάνεται επίσης ο ακριβής προσδιορισμός των δαπανών που αφορούν τη μισθοδοσία του δημόσιου τομέα, διευκολύνεται ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της εισοδηματικής πολιτικής χωρίς αιφνιδιασμούς του κρατικού προϋπολογισμού, ενισχύεται η πιστή τήρηση του κρατικού προϋπολογισμού και αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, κυρίως όμως -και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα- διασφαλίζεται η πλήρης και απόλυτη διαφάνεια στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού του δημόσιου τομέα. Στο άρθρο 35 επίσης προβλέπονται τα διαδικαστικά που αφορούν στη λειτουργία της γενικής διεύθυνσης μισθών η οποία ξεκινάει τώρα.

Τέλος, ας πάμε στα άρθρα 36 έως και 42 που είναι καινούργια άρθρα, άρθρα τα οποία είχαν κατατεθεί σαν τροπολογίες και ενσωματώθηκαν στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Με το άρθρο 36, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περιλαμβανομένων των ψυχιατρικών και των πανεπιστημιακών κλινικών των Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο», «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο» και του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και των νοσοκομείων και των υγειονομικών μονάδων του ΙΚΑ.

Με το άρθρο 37, ορίζεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία γίνονται δεκτά επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρχές εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών δικαιολογητικών δαπανών όταν τα πρωτότυπα υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους με διαπίστευση προκειμένου να επιστραφεί ο ΦΠΑ που έχει παρακρατηθεί. Αυτό είναι κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Με το άρθρο 38, προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κατάσχονται χερσαία, εναέρια ή πλωτά μεταφορικά μέσα και μηχανήματα έργου και εμπορευματοκιβώτια, αυτά μπορούν κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να εκποιηθούν πολύ γρηγορότερα έτσι ώστε να μη μένουν οκτώ, δέκα ή δεκαπέντε χρόνια και απαξιώνονται στην ουσία και καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στις αποθήκες του αρμόδιου Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού.

Με το άρθρο 39, προβλέπεται μια διαδικασία η οποία αφορά στην απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση στο εισόδημα που αποκτάται από εταίρους ή μετόχους της εταιρείας χαρτοφυλακίου, τη γνωστή bolding company η οποία έχει αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων με ελληνική σημαία ή με ξένη σημαία συμβεβλημένων και μη με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.

Με το άρθρο 40 συνιστάται ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Εκκλησίας της Ελλάδος» που λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος και με σκοπό να υπάρχει δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ, δηλαδή στο Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και προβλέπονται τα σχετικά με τη λειτουργία της.

Τέλος, με το άρθρο 41, προβλέπεται ότι η Αρετή Γρηγοροπούλου, η αδελφή του γνωστού ατυχούς θύματος από θανάσιμο τραυματισμό στις 6 Δεκεμβρίου του 2008, του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εγγραφεί σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή σχολή θέλει και αυτό είναι κάτι που γίνεται στη μνήμη του αδικοχαμένου αδελφού της.

Θέλω να κλείσω επαναλαμβάνοντας ότι θεωρώ πως αυτό το νομοσχέδιο είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Τονίστηκε από την αρχή ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μεταρρυθμιστικού ή του πρωτοποριακού ή οτιδήποτε άλλο, είναι όμως ένα νομοσχέδιο πολύ χρήσιμο, ένα νομοσχέδιο που λύνει μια σειρά σημαντικών προβλημάτων και σαν τέτοιο σας καλώ να υπερβούμε τις διαχωριστικές γραμμές, να το κρίνουμε αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά και επηρεασμένοι από το κλίμα των ημερών και την προεκλογική περίοδο και να το υπερψηφίσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 [...]

Ο κ. Καράογλου έχει το λόγο.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, στη σημερινή κοπιαστική και πολύωρη κοινοβουλευτική διαδικασία είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τους συναδέλφους, κυρίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να αναφέρονται έτσι εμφαντικά και με πολύ μεγάλο στόμφο στις δυσμενείς προβλέψεις της εαρινής έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικών και να προβλέπουν ως νέες Κασσάνδρες μια σειρά δεινών τα οποία θα έρθουν για τον τόπο.

Προφανώς, όμως, το είπα άλλωστε και χθες, οι κομματικές παρωπίδες τις οποίες φοράνε, τις φοράνε πάρα πολύ στενά και αυτό δεν τους δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξουν ευρύτερα τα προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, λοιπόν, επικεντρώνονται και αναφέρονται κατά κύριο λόγο στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που πράγματι είναι  υπαρκτά και πράγματι επιδεινώθηκαν σε σχέση με την εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης, αλλά δεν βλέπουν τι συμβαίνει στις γειτονικές χώρες, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι για παράδειγμα, αναφέρονται ότι η Ελλάδα έχει ένα έλλειμμα της τάξης του 5%, όταν άλλες χώρες, βλέπε Ιρλανδία, έχουν ελλείμματα της τάξης του 12%, όταν η Ισπανία έχει έλλειμμα της τάξης του 8,6%, όταν η Πορτογαλία έχει έλλειμμα της τάξης του 6,5%.

Αναφέρονται στην ανεργία, ότι στην Ελλάδα λέει είναι πολύ μεγάλη, ότι είναι 7,9%, όταν πάλι η Ισπανία έχει 20,5%, όταν η Ιρλανδία έχει ανεργία 12,1% και μια σειρά άλλων δεικτών.

Είναι προφανέστατο λοιπόν, ότι, ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι προφανέστατο ότι τα προβλήματα αυτά έχουν προκύψει κατά κύριο λόγο από την παγκόσμια οικονομική κρίση, που βεβαίως είναι και κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως είναι και  κρίση της χώρας μας.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ως νέες Κασσάνδρες, προβλέπουν μια σειρά μέτρων που δήθεν η Κυβέρνηση θα πάρει μετά από τις ευρωεκλογές, ξεχνώντας ότι η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή όταν εκτιμούσε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, δεν δείλιασε, δεν δίστασε για το πολιτικό κόστος και ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα.

Υπάρχει ένα ζήτημα που αποδεικνύει το μένος που τρέφουν κάποιοι συγκεκριμένοι συνάδελφοι σε βάρος συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών. Ακούσαμε έτσι πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες πολιτών. Ακούσαμε δηλαδή πολύ βαρείς χαρακτηρισμούς για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές, βλέπε ταξιτζήδες, οδηγούς φορτηγών δημοσίας χρήσεως, βλέπε λεωφορειούχους των ΚΤΕΛ.

Επίσης, είδαμε το μένος κάποιων άλλων συναδέλφων σε βάρος της Εκκλησίας, γιατί λέει θα συσταθεί η ανώνυμη εταιρεία, Αναπτυξιακός Οργανισμός Εκκλησίας Ελλάδος, για να είναι δικαιούχος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, κάτι που άλλωστε στο παρελθόν έχει γίνει κατά κόρον με αντίστοιχες εταιρείες που είχε η εκκλησία για τα τρία προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια.

Επίσης, οι συνάδελφοι, εδώ μέσα, προσπαθούν σκανδαλολογώντας συνεχώς, γιατί απορία ψάλτου βηξ, ελλείψει επιχειρημάτων, ελλείψει πολιτικών θέσεων, αρκούνται στο να σκανδαλολογούν γενικώς και αορίστως, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν σκάνδαλα παντού. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να πάμε σε εκλογές σκανδαλολογώντας, γιατί θέλει να κρύψει τη γύμνια του. Ο βασιλιάς, κύριε Πρόεδρε, είναι γυμνός. Δεν έχουν προτάσεις για τίποτα και γι' αυτόν το λόγο σκανδαλολογούν γενικώς και αορίστως.

Τους καλούμε λοιπόν, να έρθουν εδώ και να αντιπαρατεθούν σε πολιτικό επίπεδο με επιχειρήματα, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αν έχουν, που δεν έχουν. Και να είναι βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός μας κρίνει και μας ακούει όλους και όταν φτάσει η ώρα θα πάρουν τις απαντήσεις τους.