Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρ

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα συζητούμε το σχέδιο νόμου που αφορά  τον πολύπαθο τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, η φύση και ο χαρακτήρας αυτού του νομοθετήματος απαιτούν μία ιδιαίτερη προσέγγιση, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που διέπει την πατρίδα μας και ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά.

Θεωρούσαμε, λοιπόν, ότι θα εξαντλούσατε την ευαισθησία σας στην κατάρτιση αυτού του σχεδίου νόμου για ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες Έλληνες πολίτες, ασφαλισμένους, ασφαλιστικούς υπαλλήλους, εργαζομένους κλπ. Αντίθετα, φέρνετε ένα σχέδιο νόμου στην Εθνική Αντιπροσωπεία με γρήγορο και αποσπασματικό τρόπο, χωρίς να έχει υποστεί ιδιαίτερη επεξεργασία και συζήτηση.

Το παράδοξο, όμως, του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει και θέματα τα οποία δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Ενώ, δηλαδή, τα δύο πρώτα κεφάλαια του σχεδίου νόμου ασχολούνται με το θέμα της εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλειας ζωής αντίστοιχα, τα υπόλοιπα δύο -το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο- περιλαμβάνουν θέματα τα οποία είναι άσχετα με τα συζητούμενα, δηλαδή περιλαμβάνουν κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων, παράταση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλα θέματα.

Κύριε Υπουργέ, εισάγετε ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Γι' αυτό το λόγο, έχουν κατατεθεί προβληματισμοί ακόμα και από Βουλευτές του κόμματός σας, όταν γινόταν η συζήτηση του σχεδίου νόμου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών. Επιχειρείτε να δημιουργήσετε ένα χρηματοπιστωτικό μοντέλο το οποίο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις τόσο από το ιδεολογικό σας στίγμα όσο και από το κυβερνητικό σας πρόγραμμα.

Οι διεθνείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και γενικότερα τα οικονομικά δεδομένα, όπως διαμορφώνονται διαρκώς το τελευταίο διάστημα, απαιτούν την άσκηση μιας ρεαλιστικής πολιτικής.

Ο ασφαλιστικός κλάδος στη χώρα μας, άμεσα επηρεασμένος από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες, επιζητά ουσιαστική αναβάθμιση της εποπτείας του τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν προσπάθησε να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων και εμποδίων που χαρακτήριζαν τον ασφαλιστικό τομέα και συνακόλουθα τις επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν.

Η κάλυψη, λοιπόν, επιτακτικών αναγκών αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οδήγησε στο παρελθόν στη σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, γνωστή ως ΕΠΕΙΑ, την οποία έρχεστε εσείς τώρα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και αυτομάτως την καταργείτε και ακυρώνετε το ρόλο της.

Είναι κοινά παραδεκτό ότι η ΕΠΕΙΑ λειτούργησε ορισμένες φορές με καθυστερήσεις, αλλά κανείς δεν ακυρώνει τον αποτελεσματικό της ρόλο. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να θυμίσω ότι από το 2008 και μετά εμφάνισε απτά αποτελέσματα, αναστέλλοντας τη λειτουργία οκτώ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών και επιβάλλοντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ στις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες.

Καταργείτε, λοιπόν, την ΕΠΕΙΑ, ισχυριζόμενοι ότι στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά ο κανόνας επιβάλλει την ενιαία εποπτεία του τραπεζικού συστήματος και της ιδιωτικής ασφάλισης από την εκάστοτε κεντρική τράπεζα των κρατών, στην περίπτωση της χώρας μας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Προσαρμόζοντας το ελληνικό μοντέλο στο διεθνές σκηνικό και ακολουθώντας τη διεθνή τάση, επιλέγετε την κατάργηση της ΕΠΕΙΑ και την υπαγωγή της εποπτείας του ασφαλιστικού κλάδου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πραγματικότητα, όμως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτή. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει χωριστές αρχές εποπτείας του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου με μόνη εξαίρεση τη Γαλλία, που έχει μία κοινή αρχή ελέγχου.

Αυτό, λοιπόν, που συμπεραίνουμε είναι ότι με το παρόν νομοσχέδιο καταργείται μια σημαντική αρχή που εποπτεύει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οποία συστάθηκε το 2004 και λειτούργησε ουσιαστικά από το 2007 έως το 2009 με σημαντικά αποτελέσματα. Αδιαφορείτε για το σημαντικό προσωπικό που διαθέτει και απαξιώνετε την εμπειρία του.

Άρα, ποιο  είναι το πρόβλημα, κύριοι της Κυβέρνησης, και διαλύετε την ΕΠΕΙΑ; Γιατί επιλέγετε να χαθεί πολύτιμος χρόνος, πολύτιμο προσωπικό και τεχνογνωσία και μάλιστα προχωράτε στην απαξίωση του χαρτοφυλακίου της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» και της «COMMERCIAL VALUE», ταλαιπωρώντας χιλιάδες  ασφαλισμένους; Δεν αντιλαμβάνεστε ότι διογκώνεται το πρόβλημα που υπάρχει και μάλιστα δεν έχετε σαφή και ξεκάθαρη θέση στο θέμα των ασφαλισμένων που έχουν πληγεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έκλεισαν;

Με το νομοσχέδιο που τώρα φέρνετε  ισχυρίζεστε ότι το κράτος εγγυάται το 65% του κεφαλαίου των ασφαλισμένων, όταν για το ίδιο ζήτημα στο παρελθόν η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εγγυηθεί το 100% του κεφαλαίου της. Επιπροσθέτως, όταν σας απευθύναμε το ερώτημα γιατί το κράτος δεν εγγυάται το 100%, μας απαντούσατε ότι η ρύθμιση για την εγγύηση του κεφαλαίου των ασφαλισμένων κατά 100% είναι αντικοινοτική.

Πού λέει, κύριε Υπουργέ, ότι η κάλυψη κατά 100% είναι αντικοινοτική, ενώ κατά 65% είναι συμβατή; Ακολουθείτε μια λάθος τακτική σε μια δεδομένη στιγμή, που οι περιστάσεις απαιτούν υπευθυνότητα, συνέπεια λόγων, έργων και ειλικρίνεια. Ακόμη, όμως, και στο ζήτημα του χρόνου των νοσοκομείων εφαρμόζετε μια αλαζονική πολιτική, που ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάτε τη νομιμοποίηση ίσως και παράνομων δαπανών για τα νοσοκομεία.

Δεν πρόκειται για ένα θέμα που εξαντλείται μόνο σε λίγα λεπτά της ώρας. Είναι ένα ζήτημα που εγείρει μια ουσιαστική συζήτηση και αντιμετωπίζεται μόνο με ένα ρεαλιστικό σχέδιο και πρωτίστως με τη ρήξη με συμφέροντα και κυκλώματα που λυμαίνονται τα νοσοκομεία της χώρας μας. Άλλωστε είναι γνωστός ο χορός δισεκατομμυρίων γύρω από τις προμήθειες φαρμάκων, που, δυστυχώς, έχουν εκτοξεύσει τα χρέη των νοσοκομείων.

Ενδεικτικά από την 1 Ιανουαρίου 2010 έως την 31 Μαΐου 2010, δηλαδή σε διάστημα μόλις πέντε μηνών, δημιουργήθηκαν χρέη ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ με παράνομες δαπάνες, τα οποία εσείς τώρα μας ζητάτε να τα νομιμοποιήσουμε. Αν αυτή η νομιμοποίηση δεν λέγεται παρανομία, τότε πώς αποκαλείται, κύριοι της Κυβέρνησης; Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε την έκφραση της κυρίας Βάσως Παπανδρέου στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών, που είπε ότι δεν πρέπει να καταντήσουμε τη Βουλή «πλυντήριο παρανομιών»;

Κύριε Υπουργέ, η αδράνεια και η αναλγησία που επιδεικνύεται για άλλη μια φορά είναι ο καθρέφτης του χαρακτήρα του παρόντος νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο προβληματικό, δυσάρεστο, με έντονη χροιά παρανομίας σε συγκεκριμένα ζητήματα, που απαρτίζεται, δυστυχώς, από άσχετα μεταξύ τους  θέματα.
Η Νέα Δημοκρατία, ως ένα σοβαρό και υπεύθυνο Κόμμα, επανειλημμένως έχουμε διατυπώσει πλήθος προτάσεων και καταθέσαμε σειρά ερωτήσεων στο αρμόδιο Υπουργείο, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ευρύτερη ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, στοιχεία τα οποία, δυστυχώς, απέχουν μακράν από τη φύση του νομοσχεδίου που εσείς καταθέσατε.

Σας ευχαριστώ πολύ.