Συνέντευξη: «Έλεγχος των δαπανών»

Συνέντευξη: «Έλεγχος των δαπανών»

Απάντηση στο ερώτημα του δημοσιογράφου Βασίλη Ιγνατιάδη για την εφημερίδα Έθνος

 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ περιγράφουν την κρατική μηχανή ως τον μεγάλο ασθενή. Μπορεί να υπάρξει αλλαγή;

Η αλλαγή στην οποία αναφέρεστε έχει ήδη αρχίσει. Μπορεί να μην επιτεύχθηκε πλήρως ο στόχος της επανίδρυσης του κράτους, παρά τη βούληση και τις προσπάθειές μας, αλλά έχουν αλλάξει πολλά στη νοοτροπία, τη φιλοσοφία και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κράτους. Αυτό επιτεύχθηκε με τη μείωση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, τα νέα ΚΕΠ, τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τη συνένωση φορέων του δημοσίου, την κατάργηση της υποχρέωσης του πολίτη να προσκομίζει αυτός δικαιολογητικά κλπ. Η διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή θέτει ως πρώτη προτεραιότητα μια αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και αυτό θα επιτευχθεί με μέτρα και δράσεις ελέγχου των δαπανών, τη διοικητική αναδιάρθρωση, το νέο καθεστώς απασχόλησης, πάντα με εργασιακή ασφάλεια και πλήρη δικαιώματα, των υπαλλήλων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».