(Ερώτηση): «Βελτιωτικές αλλαγές για το πρόγραμμα "Σπίτι μου"»

(Ερώτηση): «Βελτιωτικές αλλαγές για το πρόγραμμα "Σπίτι μου"» Κύριο

Αρ. πρωτ.:5687/08.07.2024

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2024

Προς:
Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας
κα Σοφία Ζαχαράκη

Ερώτηση

«Βελτιωτικές αλλαγές για το πρόγραμμα "Σπίτι μου"»

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο της Κυβέρνησης, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ηλικίας 25 έως 39 ετών αποκτούν τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας μέσω της χορήγησης συγχρηματοδοτούμενων δανείων με χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο. Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, καθώς νέα ζευγάρια αποκτούν οικονομικά προσιτή στέγη, μειώνεται ο υφιστάμενος αριθμός παλαιών και κλειστών ακινήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης και περαιτέρω αναβάθμισής τους και τέλος αντιμετωπίζεται το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, καθώς τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έχουν ολική επιδότηση επιτοκίου, μειώνοντας το κόστος απόκτησης πρώτης κατοικίας.
Ως προς αυτή την κατεύθυνση και υπό την παροχή κινήτρων, οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επεξεργαστεί το ισχύον πλαίσιο και να προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές του προγράμματος, όπως την ανέγερση ακινήτων στην περιφέρεια, κάτι το οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη. Αφενός, θα καλυφτούν οι στεγαστικές ανάγκες των πολιτών, αφετέρου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ελληνική περιφέρεια. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» είναι ένα γενναίο πρόγραμμα, το οποίο αποδεικνύει την βούληση της Κυβέρνησης, τόσο για την απόκτηση κατοικίας από νεαρά ζευγάρια, όσο και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος. Οι βελτιώσεις και οι προσθήκες νέων παραμέτρων σε αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά του.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου», εντάσσοντας νέες βελτιωτικές αλλαγές για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια, όπως την ανέγερση οικιών στην περιφέρεια;