Δήλωση του Θεόδωρου Καράογλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Δήλωση του Θεόδωρου Καράογλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

"3 Δεκεμβρίου 2008"
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


«Η ισότιμη θέση στην ελληνική κοινωνία των ατόμων με αναπηρία δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης και συζητήσεων. Σε μια ώριμη κοινωνία θα πρέπει να αποτελεί δεδομένο.
Η 3η Δεκεμβρίου είναι μία ημέρα που θα πρέπει να καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων μας ως μία μέρα απολογισμού και αυτοκριτικής για όλα όσα κάναμε την χρονιά που πέρασε για την ισότιμη θέση όλων των πολιτών στην ελληνική κοινωνία, στην καθημερινότητα, στην παιδεία, στην μετακίνηση, στην εργασία, στη διασκέδαση, στον αθλητισμό.

Με την συμπλήρωση σχεδόν δύο χρόνων από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, οφείλουμε σε άμεση συνεργασία, όπως και γίνεται, με την Ε.Σ.Α.μεΑ. να επανεξετάσουμε όλες τις παραμέτρους προκειμένου να εντοπισθούν τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες, ώστε να μην χαθεί ούτε μία μέρα, ούτε μία ευκαιρία, ούτε ένα κονδύλι για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία.
Ένα ακόμα μεγάλο στοίχημα για την χώρα μας είναι να ξεπεραστούν απαρχαιωμένες αντιλήψεις και φοβίες, λόγω έλλειψης σωστής ενημέρωσης, για ζητήματα ζωτικής σημασίας όπως η δωρεά οργάνων και ιστών σώματος και η εθελοντική αιμοδοσία.
Κινούμαστε, λοιπόν, ως οφείλουμε μαζί με τα άτομα με ειδικές ανάγκες συνοδοιπόροι με συνέπεια και διάρκεια χρόνου, όχι μόνο μία ημέρα τον χρόνο, αλλά κάθε μέρα για μια κοινωνία ώριμη και ολοκληρωμένη με ενεργά και δραστήρια μέλη της τα άτομα με ειδικές ανάγκες».

Ο Θεόδωρος Καράογλου έχει καταθέσει μία σειρά ερωτήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία που αφορούν τη βελτίωση της διαβίωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην χώρα μας. Οι κατατεθείσες ερωτήσεις βρίσκονται αναλυτικά στο τμήμα της κοινοβουλευτικής δράσης του site.