Επίσκεψη στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Επίσκεψη στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. με αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Κρίσιμα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τον εκσυγχρονισμό της Γεωργίας και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική της Ε.Ε., για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την εφαρμογή κοινής πολιτικής στο Εξωτερικό και στην Άμυνα, συζήτησε ο Βουλευτής Β' περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρος Καράογλου κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες με τους επιτρόπους της Ελλάδας κ. Σταύρο Δήμα και της Κύπρου κ. Μάρκο Κυπριανού.

 

Ο Θόδωρος Καράογλου μετείχε σε αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες και είχε επαφές με κοινοτικούς παράγοντες.

ImageImage

ImageImage

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν οι προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας και προγράμματα για την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Διαπιστώθηκε η ανάγκη για κάλυψη του κενού ενημέρωσης που υπάρχει σήμερα σε ό,τι αφορά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και επισημάνθηκε η ανάγκη να υποστηριχθεί περαιτέρω η έρευνα στον αγροτικό τομέα και η είσοδος στην ελληνική αγορά οικονομολόγων αγροτικής ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής μετά το 2013.

Κοινό συμπέρασμα αποτελεί ότι η νέα πολιτική επιδοτήσεων της Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει έως το 2013 όλα τα χρήματα για τα επιδοτούμενα προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά στις πολιτικές για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γενική παραδοχή αποτελεί ότι η Κίνα θα έχει τον πρώτο λόγο έως το 2020.

Στόχος πάντως της Ε.Ε. είναι μέσα από διαρθρωτικές τομές στην αγορά εργασίας και άμεση σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και τις ανάγκες της αγοράς, να έχουν δημιουργηθεί στην επόμενη 5ετία στην Ευρώπη 6,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Τούτο εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί αν αυξηθούν από 1,9 του ΑΕΠ που είναι σήμερα, στο 3% του ΑΕΠ τα κονδύλια για την έρευνα. Στην περίπτωση αυτή εκτιμάται ότι η επίδραση στο ΑΕΠ θα είναι αύξηση κατά 1,7% και δημιουργία 6,5 εκατ. Θέσεων εργασίας.

Στα επόμενα χρόνια πάντως η πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα της ανταγωνιστικότητας θα κινηθεί στο τρίπτυχο: οικονομική ανάπτυξη, προώθηση απασχόλησης και λύση του προβλήματος των μεταναστών, το πιθανότερο με πλήρη ένταξή τους στην παραγωγική -και συνεπώς και στην ασφαλιστική- διαδικασία.

Όσον αφορά στις πολιτικές για εφαρμογή της αναθεωρημένης (3-2-2005) συμφωνίας της Λισσαβόνας, γενική παραδοχή αποτελεί ότι η σταθεροποίηση των οικονομικών μεγεθών της χώρας μας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί η συμφωνία.

Για το λόγο αυτό, όπως έγινε γνωστό, η κυβέρνηση κάθε κράτους-μέλους θα διορίσει ένα πρόσωπο που θα επιβλέπει στη χώρα του την εφαρμογή της Συνθήκης. Επίσης, κάθε κράτος-μέλος, θα συντάσσει ετήσιο εθνικό σχέδιο ανταγωνιστικότητας στην εφαρμογή του οποίου θα γίνεται έλεγχος κάθε άνοιξη.

Σχετικά με τις επενδύσεις σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, όπως είναι πολλές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. κατέστησαν σαφές ότι επιτρέπονται υποδομές φιλικές στο περιβάλλον και όχι βαρβαρότητες.

Επίσης, ο Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας επεσήμανε το πρόβλημα των χωματερών που υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ σε σχετική ερώτηση επισήμανε ότι για την Ε.Ε. οι ΧΥΤΑ θεωρούνται ξεπερασμένοι ως διαδικασία και πανευρωπαϊκά πλέον προτιμούνται νέες πιο σύγχρονες διαδικασίες όπως η διαλογή, ανακύκλωση και καύση με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας.

Ακόμη, σε ό,τι αφορά στην εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. συζητήθηκε η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τζωρτζ Μπους στις Βρυξέλλες, όπου ουσιαστικά θα συζητηθεί η συνδρομή της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρίσης στο Ιράκ, καθώς και οι κίνδυνοι που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται για την ειρήνη στις περιοχές της Ανατολικής Τουρκίας (περιοχή όπου κατοικούν Κούρδοι).

Τέλος, συνάντηση με τους Ευρωβουλευτές της "Νέας Δημοκρατίας" κυρίους Αντώνη Σαμαρά, Κωστή Χατζηδάκη, Γιάννη Γκλαβάκη, Νίκο Βακάλη, Γιώργο Δημητρακόπουλο, Μανώλη  Μαυρομάτη, είχε ο Θόδωρος Καράογλου και το υπόλοιπο κλιμάκιο βουλευτών της "Ν.Δ." που επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών, αλλά και να ανταλλάξουν απόψεις για τα τρέχοντα διεθνή και Ελληνικά πολιτικά ζητήματα.