Χαιρετισμός στην Ημερίδα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές Δ. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου

Χαιρετισμός στην Ημερίδα «Προώθηση της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές Δ. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου στην Ημερίδα «Επιχειρηματικότητα Αναπτυξιακή Σύμπραξη» «Προώθηση της επιχειρηματικότητας στους σπουδαστές Δ. Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης» στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της Δια Βίου Μάθησης σε θέματα Επιχειρηματικότητας» στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

χωρίς αμφιβολία διανύουμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης και βιώνουμε από όποια θέση και αν βρισκόμαστε τις συνέπειες και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στην καθημερινότητά μας. Οι σύγχρονοι ρυθμοί ανάπτυξης, οι ραγδαίες εξελίξεις σε τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο, η ανταγωνιστικότητα σε διεθνές οικονομικό επίπεδο επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην χώρα μας.

Τόσο η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας όσο και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων των πολιτών αποτελούν έννοιες απόλυτα συνυφασμένες.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει και προωθεί έμπρακτα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την καινοτομία, την πρωτοβουλία και τη δράση στον ιδιωτικό τομέα μέσα από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, που στηρίζουν οικονομικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας. Κύριο μέλημα ωστόσο δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων με τη θέσπιση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που όμως μακροπρόθεσμα αποδεικνύονται μη βιώσιμες. Στόχος μας είναι η στήριξη και η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών αυτών, οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός μεγάλου ποσοστού των επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν στην χώρα μας, είναι η απουσία επιχειρηματικής εκπαίδευσης, που διαδραματίζει καθοριστικό παράγοντα στην βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μονάδων.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σήμερα στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά τους είναι η χαμηλή ανταγωνιστικότητά λόγω απουσίας κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθήσει και να προσαρμοστεί στις γρήγορες αλλαγές και εξελίξεις σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού, οργανωτικών, οικονομικών και νομικών αλλαγών.

Την απάντηση στον παράγοντα ανθρώπινο κεφάλαιο έρχονται να δώσουν τα Ινστιτούτα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, στα πλαίσια της ανάπτυξης της πολιτικής της δια βίου μάθησης στην χώρα μας. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες του κάθε ανθρώπου, θεωρούνται και είναι πραγματικά ένας καθοριστικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Μέσω των προγραμμάτων που λειτουργούν στα ΙΕΚ δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους που ήδη ασχολούνται ή που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματικές δράσεις να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και στην κατάρτιση. Να αποκτήσουν τις απαιτούμενες βάσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων μονάδων που θα έχουν και παρόν και μέλλον.

Σας ευχαριστώ.