27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με θέμα "Παιδεία Γνώσεων και Αξιών"

27ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών με θέμα "Παιδεία Γνώσεων και Αξιών"

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου κατά την τελετή έναρξης του 27ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO)με θέμα: «Παιδεία γνώσεων και αξιών» στο ξενοδοχείο "Μακεδονία Παλλάς".

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του 27ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Ιδιαίτερα γιατί φέτος το κύριο θέμα που πραγματεύεστε μέσω του συνεδρίου είναι η εκπαίδευση και το σύστημα αξιών της.
Στη σύγχρονη εποχή που έχουν καταργηθεί σύνορα και οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί η γνώση και η χρήση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας θεωρείται αυτονόητη.
Επιτρέψτε μου να τονίσω το τουλάχιστον, διότι στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και αγαθών, της ανοιχτής αγοράς εργασίας, η παιδεία και η κατάρτιση των ελλήνων πολιτών ξεπερνά τα εθνικά μας σύνορα. Ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο σκληρός.
Το υψηλό επίπεδο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, το άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό έχουν καταγραφεί σε βάθος χρόνου από την ελληνική κοινωνία και δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί κανείς ότι ως ομοσπονδία και ως επαγγελματίες η καθεμιά και ο καθένας από εσάς έχετε δώσει σημαντικά δείγματα γραφής.
Το έργο σας είναι αδιαμφισβήτητα καταξιωμένο, όταν σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο από τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, όσο και από διεθνείς οργανισμούς αναγνωρίζεται η άρτια κατάρτιση των Ελλήνων όσον αφορά την γνώση ξένων γλωσσών.
Επιπλέον, σχετικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι σε σύγκριση με άλλους ευρωπαίους οι ελληνίδες και οι έλληνες πολίτες είναι γνώστες και χρήστες περισσότερων από μίας ξένων γλωσσών, γεγονός που τους καθιστά ακόμα πιο ανταγωνιστικούς.
Ωστόσο, εκπαίδευση αποκομμένη από την καλλιέργεια ηθικών αξιών αυτοκαταργεί την σημασία της. Όλοι εσείς οι εκπαιδευτικοί είστε επιφορτισμένοι με μία μεγάλη ευθύνη. Αποτελείτε αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας, στους κόλπους της οποίας διαμορφώνονται τάσεις και συνειδήσεις. Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με νέους και νέες, έχετε στα χέρια σας παιδικές συνειδήσεις που διαπλάθονται καθημερινά μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εκπαιδευτική κοινότητα βέβαια σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ανεξάρτητη και αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία. Λειτουργεί ως βάση και προέκταση των υπόλοιπων κοινωνικών δομών.
Γι΄ αυτόν τον λόγο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αλλαγές που σημειώνονται στην κοινωνία να καταγράφονται και να προσαρμόζονται στην εκπαιδευτική πολιτική.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει και προωθεί έμπρακτα την ανάπτυξη της καινοτομίας, την πρωτοβουλία και τη δράση στον ιδιωτικό τομέα. Κύριο μέλημα ωστόσο δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων.
Στόχος μας είναι η στήριξη και η ανάπτυξη των πρωτοβουλιών αυτών, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και ανταγωνιστικών και παραγωγικών στελεχών.