Επιστολή παραχώρησης εγκαταστάσεων του πρώην 424 ΓΣΝΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επιστολή παραχώρησης εγκαταστάσεων του πρώην 424 ΓΣΝΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σε μία σειρά από ενέργειες έχει προχωρήσει ο Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου 424 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ο κύριος Καράογλου μετά από μία σειρά ερωτήσεων που κατέθεσε προς τα αρμόδια Υπουργεία και κατόπιν ενημέρωσης από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνυπογράφει την παρακάτω επιστολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Παραχώρηση εγκαταστάσεων του πρώην 424 ΓΣΝΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» προς τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς. 

 

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την καθυστέρηση εξελίξεων στο χρονίζον ζήτημα της παραχώρησης των εγκαταστάσεων του πρώην 424 ΓΣΝΕ στο Ίδρυμά μας. Και τούτο, παρά την εξαγγελία εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Σεπτέμβριο του 2008, διαπραγματεύσεων για εξεύρεση «αμοιβαία επωφελούς λύσης» και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων από το Πανεπιστήμιό μας.

Η παραχώρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελεί πάγιο αίτημά μας και βρίσκει επισήμως σύμφωνους σημαντικούς φορείς της πόλης (Δήμο Θεσσαλονίκης, ΕΒΕΘ, Οικονομικό Επιμελητήριο). Επιπλέον, υφίσταται ως δέσμευση της Πολιτείας από το 1996. Έκτοτε, επιβεβαιώθηκε πολλές φορές τόσος προς τις εκάστοτε αρχές του Πανεπιστημίου, όσο και προς τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, που διαχρονικά και ενεργά στηρίζουν το δίκαιο αίτημά μας. Γι' αυτό και η πλειονότητα των βουλευτών Α' και Β' Θεσσαλονίκης, που ενημερώθηκαν στις 31.08.09, συνυπογράφουν την παρούσα.

Η επέκταση του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας στον παρακείμενο χώρο του πρώην 424 ΓΣΝΕ είναι έργο ζωτικής σημασίας για το Ίδρυμά μας. Θα δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την ήδη σοβαρότατη έλλειψη χώρων, αλλά και τις ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν από την αλματώδη ανάπτυξη του Ιδρύματός μας. Υπό τις παρούσες συνθήκες απειλείται όχι μόνο η ποιότητα των σπουδών και της έρευνας, αλλά και η καθημερινή λειτουργία του Πανεπιστημίου, καθώς και η ασφάλεια χιλιάδων φοιτητών και εργαζομένων.

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη θέλησή σας να το δείτε να αναπτύσσεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προοπτικές της πόλης μας και της περιφέρειας, σας απευθύνουμε θερμή παράκληση να συμβάλετε στην εξεύρεση άμεσης λύσης στο συγκεκριμένο ζήτημα».

 

Με τιμή

Ηλίας Κουσκουβέλης

Καθηγητής, Πρύτανης

 

Οι Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές:

Κατρανίδης Στυλιανός, Νούλας Αθανάσιος, Σουμπενιώτης Δημήτριος

 

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, Καθηγητές:

Καραγιώργος Θεοφάνης, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Μανιτσάρης Αθανάσιος, Δαγδιλέλης Βασίλειος, Παπαδόπουλος Ηλίας, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, Παπαρρίζος Κωνσταντίνος