Τροπολογία για τη μεταγραφή των Ελλήνων φοιτητών της Ιταλικής πόλης Λ' Άκουϊλα

Τροπολογία για τη μεταγραφή των Ελλήνων φοιτητών της Ιταλικής πόλης Λ' Άκουϊλα

 

Σε συνέχεια ενεργειών για την στήριξη των Ελλήνων φοιτητών που έζησαν τον τραγικό σεισμό που έπληξε την πόλη Λ' Aκουΐλα της Ιταλίας και μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο Θεόδωρος Καράογλου, βουλευτής Β΄ Περ. Θεσσαλονίκης προς το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Πρόνοια για τους Έλληνες φοιτητές της πόλης Λ' Aκουΐλα στην Ιταλία» (Αρ. Πρωτ. 17724/13-4-09), ο κ. Καράογλου συνυπέγραψε και κατάθεσε μαζί με 10 ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» για την μεταγραφή των Ελλήνων σεισμοπαθών φοιτητών της Ιταλικής πόλης Λ' Aκουΐλα.

Η τροπολογία προωθεί τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μεταγραφή Ελλήνων φοιτητών των Ιταλικών Σχολών από τις πληγείσες περιοχές σε αντίστοιχα ομότιμα και ομοταγή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:

 

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

Αιτιολογική Έκθεση

 

Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Λ' Ακουΐλα της Ιταλίας, λόγω των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσε ο πρόσφατος ισχυρός σεισμός, καθιστά απαγορευτική τη συνέχιση της παραμονής και της φοίτησης των Ελλήνων, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Λ' Ακουΐλα. Με την προτεινόμενη τροπολογία παρέχεται στους φοιτητές, που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Λ' Ακουΐλα, η δυνατότητα να μετεγγραφούν στο αντίστοιχο έτος σπουδών του οικείου Τμήματος των Ελληνικών Α.Ε.Ι. με κριτήριο την εγγύτητα προς τον τόπο των βιοτικών συμφερόντων τους.

 

Άρθρο ...

 

1.      Οι Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο της Λ' Ακουΐλα της Ιταλίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μία μόνο φορά τη μετεγγραφή τους, χωρίς εξετάσεις και κατ' εξαίρεση των οριζόμενων από τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από σχετική αίτησή τους, σε αντίστοιχο προς αυτό της φοίτησής τους Τμήμα Ελληνικών Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να μετεγγραφούν, το οποίο ευρίσκεται πλησιέστερα προς την κατοικία τους.

2.      Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και αναλυτικού πιστοποιητικού σπουδών από το Ίδρυμα προέλευσης. Αρμόδιες για τoν έλεγχο της νομιμότητας και της πληρότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών είναι οι Γραμματείες των οικείων Τμημάτων υποδοχής.

3.      Η κατάταξη των μετεγγραφόμενων σε έτος σπουδών γίνεται στο αντίστοιχο έτος σπουδών με αυτό της φοίτησής τους.

4.      Οι κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενοι έχουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης των μαθημάτων, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Τμήματος υποδοχής (Γ.Σ. του οικείου Τομέα, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος υποδοχής), τα οποία διαπιστώνουν την αντιστοιχία του περιεχομένου του προς αναγνώριση μαθήματος με το διδασκόμενο μάθημα ή μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

 Οι Βουλευτές:

1.      Στέλιος Γ. Νικηφοράκης - Βουλευτής Χανίων

2.      Λευτέρης Κ. Αυγενάκης - Βουλευτής Ηρακλείου

3.      Σταύρος Α. Δαϊλάκης - Βουλευτής Δράμας

4.      Θαλασσινός Π. Θαλασσινός - Βουλευτής Σάμου

5.      Κωνσταντίνος Κόλλιας - Βουλευτής Κορινθίας

6.      Κωνσταντίνος Κουκοδήμος - Βουλευτής Πιερίας

7. Βαγιωνάς Γεώργιος- Βουλευτής Χαλκιδικής

8. Καράογλου Θεόδωρος- Βουλευτής Β΄ Θεσ /νικης

9. Αγοραστός Κων/νος - Βουλευτής Λαρίσσης

10. Ορφανός Γεώργιος - Βουλευτής Α' Θες/νικης

11. Τσαβδαρίδης Λάζαρος - Βουλευτής Ημαθίας