Χαιρετισμός στην Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Χαιρετισμός στην Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου Αναπληρωτή Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας της ΝΔ, ως εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας στην Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)» την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.


«Η ημερίδα που διοργανώνει σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα τις «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)», είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και η εξαγωγή συμπερασμάτων θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο γόνιμη, στη δεδομένη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας.

ImageImage

ImageImage

Οι ΣΔΙΤ, ως χρηματοδοτικό εργαλείο δημιουργίας έργων υποδομών, είναι ένας θεσμός, που αποτέλεσε μια από τις βασικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 2004 και μετά. Η ενεργοποίησή τους έγινε με την ψήφισή τους ως νόμου το 2005, δίνοντας σημαντικά κίνητρα για τη χρηματοδότηση, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση και την τεχνική διαχείριση απαραίτητων υποδομών, ανταποδοτικών ή μη. Οι Συμπράξεις αυτές, προσφέρουν οφέλη τόσο για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κυρίως όμως για το κοινωνικό σύνολο και τους πολίτες της χώρας μας, οι οποίοι απολαμβάνουν περισσότερα έργα, σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.

Οι ανάγκες της χώρας μας, ως προς την υλοποίηση έργων υποδομής, είναι μεγάλη. Η δυνατότητα που αποκτά το Δημόσιο, μέσω των ΣΔΙΤ, να αξιοποιήσει τα σύγχρονα μέσα για την παροχή αγαθών προς τους πολίτες, μετατρέπει τις Συμπράξεις σε αξιόπιστο αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο δίνει έμφαση στην ταχύτατη δημιουργία υποδομών.

Η Νέα Δημοκρατία, ως Κυβέρνηση, προχώρησε στην υλοποίηση των εξαγγελιών της και έκανε πράξη την μεταρρύθμιση των ΣΔΙΤ, με την υπογραφή συμβάσεων που προέβλεπαν την κατασκευή συγκεκριμένων έργων. Εν μέσω, όμως της οικονομικής πραγματικότητας που έχει διαμορφωθεί, η επανεξέταση τόσο του θεσμικού πλαισίου και των κανόνων εφαρμογής των ΣΔΙΤ, όσο και η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας τους, είναι επιβεβλημένη.

Οφείλουμε, λοιπόν, να διερευνήσουμε τη σχέση των ΣΔΙΤ, αναφορικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως επίσης και να επανεξεταστεί σε βάθος η θέσπιση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για την ένταξη έργων στις ΣΔΙΤ. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν, ενδεχόμενες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στους επαγγελματικούς χώρους των μελετητικών γραφείων και των κατασκευαστικών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων. Ακόμη και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην διαδικασία ανάθεσης των έργων, αλλά και στην πορεία υλοποίησής τους -λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων πολλές φορές- θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, έτσι ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω υποβάθμιση της διαδικασίας.

Οι δυνατότητες της χώρας μας σε έργα υποδομής, επιτάσσουν την προσεκτική και ενδελεχή αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, έτσι ώστε να καλύπτονται πραγματικές ανάγκες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την περιβαλλοντική παράμετρο. Σε αυτό το σημείο, σημαντικός είναι ο ρόλος που οφείλει να διαδραματίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, αλλά και το σύνολο των κρατών της Ευρώπης, οφείλουμε να ενισχύσουμε τον θεσμό των ΣΔΙΤ, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει διαφανεί από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οφείλουμε να δώσουμε νέα ώθηση στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας μας, να επεκτείνουμε την επιτυχημένη εφαρμογή των ΣΔΙΤ, να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που διαθέτουμε, να δημιουργήσουμε τις προοπτικές για μια πραγματική ανάπτυξη

Σας ευχαριστώ».