Τροπολογία-Προσθήκη στο Σ/Ν "Ρυμθίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση" κατέθεσε ο Θόδωρος Καράογλου μαζί με 89 ακόμα βουλευτές.

Τροπολογία-Προσθήκη στο Σ/Ν "Ρυμθίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση" κατέθεσε ο Θόδωρος Καράογλου μαζί με 89 ακόμα βουλευτές.

Τροπολογία-Προσθήκη στο Σ/Ν "Ρυμθίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης", συνυπογράφουν ο Θόδωρος Καράογλου και 89 ακόμα βουλευτές.

Αριθμ. Γεν. 472

Αριθμ. Ειδ. 82

Ημερομηνία Κατάθεσης 28.07.2011

Τροπολογία - Προσθήκη