4ο Προσυνεδριακό Διήμερο του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007-2013

4ο Προσυνεδριακό Διήμερο του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007-2013

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου κατά την τελετή έναρξης του 4ου Προσυνεδριακού Διημέρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Capsis.

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
με ιδιαίτερη αισιοδοξία χαιρετίζω το σημερινό 4ο Προσυνεδριακό Διήμερο, που διοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και που αφορά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013. Η υλοποίηση των προσυνεδριακών αυτών διημέρων στις περιφέρειες ανά την Ελλάδα, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση των μηχανικών-μελών του ΤΕΕ, αλλά και των αρμόδιων τοπικών φορέων και ιδιωτών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους του ΕΣΠΑ, που αφορούν και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Η Ελλάδα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 έχει όραμα και μέλλον. Διεκδικεί μια ισχυρή ανταγωνιστική παρουσία στα διεθνή δρώμενα, σε οικονομικό, αναπτυξιακό, πολιτιστικό επίπεδο. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει την βαρύτητα και τη σημασία που αρμόζει μέσω των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης στην παιδεία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και στην προσπελασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών.
Οι στρατηγικοί στόχοι που θέτονται επικεντρώνονται στους τομείς αυτούς στους οποίους η κάθε περιφέρεια έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες ανάπτυξης. Ως κύριο μέλημα της Κυβέρνησης τέθηκε ο εντοπισμός των αδυναμιών και των προβλημάτων που απασχολούν την κάθε περιοχή, αλλά και των δυνατοτήτων ανάπτυξης, των ευκαιριών που δεν πρέπει να χαθούν για τη δημιουργία ενός σταθερά αποδοτικού και ανταγωνιστικού μοντέλου σύγχρονης οικονομίας.
Με βάση τις ανάγκες και τις ελλείψεις που έχουν παρατηρηθεί σε κάθε περιφέρεια έχει συσταθεί συγκεκριμένος αναπτυξιακός στόχος, που να είναι βιώσιμος, πραγματοποιήσιμος και που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της εκάστοτε περιφέρειας.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Χωρική Ενότητα Μακεδονίας Θράκης, στην οποία και ανήκει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, βασικός στόχος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013) είναι η αξιοποίηση της στρατηγικής γεωπολιτικής θέσης της περιοχής και η ανάδειξή της σε διεθνές κόμβο μεταφορών και ενέργειας. Ήδη τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και τα αποτελέσματα υπογραφής συμφωνιών όπως αυτή της κατασκευής του Αγωγού Μπουρκάς-Αλεξανδρούπολη είναι γνωστά. Επιπλέον βασική προτεραιότητα για την περιοχή μας αποτελεί η ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης σε Μητροπολιτικό Κέντρο των Βαλκανίων. Η ανάπτυξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας σε όλη την περιφέρεια, της αγροτικής πολιτικής, αλλά και η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.
Ουσιαστικό μέλημα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη και των 13 Περιφερειών της χώρας μας. Μόνο στην περίπτωση που καταφέρουμε να έχουμε μια ομαλή και ισομερώς κατανεμημένη ανάπτυξη θα έχουμε αποτέλεσμα. Μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε ότι ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας για την περίοδο 2007-2013 είχε αποτέλεσμα ουσιαστικό και μακροπρόθεσμό.
Η δέσμευση της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή να μη χαθούν άλλες ευκαιρίες για την χώρα μας, για την κάθε περιφέρεια, γίνεται πραγματικότητα και υλοποιείται από κάθε άποψη. Ο νέος Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός 2007-2013 επενδύει και αξιοποιεί την γεωγραφική θέση της χώρας μας, αναδεικνύει τα δυνατά σημεία των εκάστοτε περιφερειών και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την ανάπτυξη τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.