Συνέδριο των ΙΕΚ Σίνδου-Θέρμης-Λαγκαδά και του ΚΕΘΙ με θέμα "Θέματα Ισότητας στις Ειδικότητες της Επαγγελματικής Κατάρτισης"

Συνέδριο των ΙΕΚ Σίνδου-Θέρμης-Λαγκαδά και του ΚΕΘΙ με θέμα "Θέματα Ισότητας στις Ειδικότητες της Επαγγελματικής Κατάρτισης"

Χαιρετισμός του Θεόδωρου Καράογλου στο Συνέδριο των ΙΕΚ Σίνδου-Θέρμης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας με θέμα «Θέματα Ισότητας στις Ειδικότητες της Επαγγελματικής Κατάρτισης», που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο "Les Lazaristes".

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,
αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Η σημερινή ημερίδα αποτελεί απτή απόδειξη της ζωτικής σημασίας και της λειτουργίας του έργου «ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της ισότητας των φύλων» και των εφαρμογών του.
Η ισότητα των δύο φύλων είναι πρωταρχικώς θέμα παιδείας. Ξεκινά από την οικογένεια και μεταφέρεται στη δεύτερη και μεγαλύτερη οικογένεια στην οποία εντάσσεται το άτομο, την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ισότητα ανδρών και γυναικών είτε μιλάμε σε πολιτικό είτε σε οικονομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο μας αφορά όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, εργοδότες και εργαζομένους, άνδρες και γυναίκες. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι σημαντικός γιατί σε αυτήν διαμορφώνονται τάσεις και συνειδήσεις.

Η εκπαιδευτική κοινότητα βέβαια σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ανεξάρτητη και αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία. Λειτουργεί ως βάση και προέκταση των υπόλοιπων κοινωνικών δομών. Γι΄ αυτόν τον λόγο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι αλλαγές που σημειώνονται στην κοινωνία να καταγράφονται και να προσαρμόζονται στην εκπαιδευτική πολιτική.

Από την μεριά του ο εκπαιδευτικός οφείλει να συνειδητοποιήσει τον ρόλο που διαδραματίζει στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών και να αξιοποιήσει ουσιαστικά τη δυνατότητα αυτή που του δίνεται.

Τα Ιδρύματα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης αποτελούν ίσως την πιο σημαντική και κρίσιμη καμπή της διαδρομής των παιδιών στον χώρο της παιδείας. Οι επιλογές που κάνουν στα ΙΕΚ είναι αυτές που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία τους εκτός της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα ΙΕΚ αποτελούν το μεταβατικό στάδιο από την εκπαιδευτική κοινότητα στον επαγγελματικό στίβο. Και εδώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κρίσιμος. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του επαγγελματικού τομέα προς τον οποίο στρέφονται οι νέοι σήμερα είναι η βιωσιμότητα και η επαγγελματική αποκατάσταση.

Κάνοντας ωστόσο ένα βήμα παραπέρα, σε μια σύγχρονη κοινωνία και ξεπερνώντας τις στερεότυπες αντιλήψεις εκπαιδευτικοί και καταρτιζόμενοι καλούνται να διαμορφώσουν το νέο κλίμα στην ισότητα των δύο φύλων τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτιση όσο και στον χώρο της εργασίας.