"Απόλυτη προτεραιότητα, οι άνθρωποι και ο τόπος μας"

"Απόλυτη προτεραιότητα, οι άνθρωποι και ο τόπος μας" Κύριο