Εφημερίδα Τύπος Χαλκιδικής "Κινδυνεύει να καταργηθεί το ταμείο αρωγής αναπήρων και θυμάτων πολέμου", Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2011

Εφημερίδα Τύπος Χαλκιδικής "Κινδυνεύει να καταργηθεί το ταμείο αρωγής αναπήρων και θυμάτων πολέμου", Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2011