Εφημερίδα MetroSport "Η εξαίρεση του Καράογλου", Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Εφημερίδα MetroSport "Η εξαίρεση του Καράογλου", Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011