Περιοδικό ΣΒΒΕ "Ομιλία Θ. Καράογλου στην κλειστή συνεδρίαση του ΣΒΒΕ", 23 Μαΐου 2011

Περιοδικό ΣΒΒΕ "Ομιλία Θ. Καράογλου στην κλειστή συνεδρίαση του ΣΒΒΕ", 23 Μαΐου 2011