Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τον Νομό Θεσσαλονίκης", Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για τον Νομό Θεσσαλονίκης", Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011