Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Θωρακισμένο το φυσικό περιβάλλον της Μακεδονίας και της Θράκης από πυρκαγιές", Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης "Θωρακισμένο το φυσικό περιβάλλον της Μακεδονίας και της Θράκης από πυρκαγιές", Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012