Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Θ. Καράογλου: Πυρήνας ανάπτυξης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα", Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Θ. Καράογλου: Πυρήνας ανάπτυξης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα", Τρίτη 26 Ιουνίου 2012