Εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης "Θ. Καράογλου: Το ΥΜΑ-Θ θα διαδραματίσει το ρόλο που ιστορικά του αναλογεί", Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Εφημερίδα Τύπος της Θεσσαλονίκης "Θ. Καράογλου: Το ΥΜΑ-Θ θα διαδραματίσει το ρόλο που ιστορικά του αναλογεί", Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012