Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Στελέχη της ΝΔ στο πλευρό των Σωμάτων Ασφαλείας Θεσσαλονίκης", Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος "Στελέχη της ΝΔ στο πλευρό των Σωμάτων Ασφαλείας Θεσσαλονίκης", Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012