Εφημερίδα Η Ακρόπολη "Καράογλου: χρειαζόμαστε ισχυρή πλειοψηφία για να προχωρήσουμε στην εθνική ανάταση", Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Εφημερίδα Η Ακρόπολη "Καράογλου: χρειαζόμαστε ισχυρή πλειοψηφία για να προχωρήσουμε στην εθνική ανάταση", Παρασκευή 20 Απριλίου 2012