Δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας "Νέος Κόσμος" για την επίσκεψη του ΥΜΑΘ κ. Θ. Καράογλου στην Αυστραλία

Δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας "Νέος Κόσμος" για την επίσκεψη του ΥΜΑΘ κ. Θ. Καράογλου στην Αυστραλία