Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου 2019

Δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου 2019 Κύριο

Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου 2019