Συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη Κύριο

Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θεόδωρου Καράογλου με τη Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη κα. Sabina Madalina Somacescu, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019