Συνάντηση με το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης "Οι Άγιοι Πάντες"

Συνάντηση με το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης "Οι Άγιοι Πάντες" Κύριο

Συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών(Μακεδονίας και Θράκης) με το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης "Οι Άγιοι Πάντες", που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019