Παράδοση-παραλαβή Υφυπουργείου Εσωτερικών για τη Μακεδονία και τη Θράκη

Παράδοση-παραλαβή Υφυπουργείου Εσωτερικών για τη Μακεδονία και τη Θράκη Κύριο

Παράδοση-παραλαβή Υφυπουργείου Εσωτερικών για τον τομέα της Μακεδονίας και της Θράκης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019