Επίσκεψη στη κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στη κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης Κύριο

Επίσκεψη Θ. Καράογλου στην κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019