Συνάντηση με Ζαγκλιβερινούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη

Συνάντηση με Ζαγκλιβερινούς που ζουν στη Θεσσαλονίκη Κύριο

Συνάντηση με Ζαγκλιβερινούς που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019