Δράση "Δύναμή μου η φωνή σου" στην Αρέθουσα

Δράση "Δύναμή μου η φωνή σου" στην Αρέθουσα Κύριο

Δράση πολιτικού γραφείου κ. Θεόδωρου Καράογλου "Δύναμή μου φωνή σου" στην Αρέθουσα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 09 Ιουνίου 2019