Επίσκεψη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας στη Μηχανιώνα

Επίσκεψη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας στη Μηχανιώνα Κύριο

Επίσκεψη Θ. Καράογλου στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στη Μηχανιώνα, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019