Νέα Μαγνησία-Κουρμπάνι για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου

Νέα Μαγνησία-Κουρμπάνι για την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου Κύριο

Κουρμπάνι στη Νέα Μαγνησία για την ανακομιδή λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, την Πέμπτη 02 Μαΐου 2019