Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου στο Σταυρό

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου στο Σταυρό Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου στο Σταυρό, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2019