Πρώτη συνάντηση επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της δημοκρατίας της Σερβίας

Πρώτη συνάντηση επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της δημοκρατίας της Σερβίας Κύριο

Πρώτη συνάντηση της επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της δημοκρατίας της Σερβίας, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018