Ξενάγηση στην έκθεση για τον Μακεδονικό Αγώνα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Ξενάγηση στην έκθεση για τον Μακεδονικό Αγώνα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Κύριο

Ξενάγηση στην έκθεση για τον Μακεδονικό Αγώνα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018