Εκδήλωση στο Σοχό για τα ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία

Εκδήλωση στο Σοχό για τα ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία Κύριο

Εκδήλωση στο Σοχό για τα ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018