Βράβευση αριστούχων μαθητών γυμνασίου-λυκείου από πολύτεκνες οικογένειες μέλη του συλλόγου "Οι Άγιοι Πάντες"

Βράβευση αριστούχων μαθητών γυμνασίου-λυκείου από πολύτεκνες οικογένειες μέλη του συλλόγου "Οι Άγιοι Πάντες" Κύριο

Βράβευση αριστούχων μαθητών γυμνασίου-λυκείου από πολύτεκνες οικογένειες μέλη του συλλόγου "Οι Άγιοι Πάντες", που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018