Συνάντηση με εργαζόμενους του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από το Λαγκαδά

Συνάντηση με εργαζόμενους του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από το Λαγκαδά Κύριο

Συνάντηση με εργαζόμενους του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από το Λαγκαδά, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018