Περιφορά Ιερών Λειψάνων Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγκλιβέρι

Περιφορά Ιερών Λειψάνων Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγκλιβέρι Κύριο

Περιφορά Ιερών Λειψάνων Αγίας Ακυλίνας στο Ζαγκλιβέρι, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018