Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης

Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης Κύριο

Συγκέντρωση στελεχών ανατολικής Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018