Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου στο Ωραιόκαστρο

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου στο Ωραιόκαστρο Κύριο

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου στο Ωραιόκαστρο που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018