Γιορτή Σπανακιού στην Αγία Παρασκευή

Γιορτή Σπανακιού στην Αγία Παρασκευή Κύριο

Γιορτή Σπανακιού στην Αγία Παρασκευή Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018