Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη Γενέθλια Ημέρα της Περαίας

Πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη Γενέθλια Ημέρα της Περαίας Κύριο

Πολιτικές εκδηλώσεις για την γενέθλια ημέρα της Περαίας, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018