Επίσκεψη στην 1η έκθεση συλλεκτών στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στην 1η έκθεση συλλεκτών στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Κύριο

Επίσκεψη στην πρώτη έκθεση συλλεκτών που πραγματοποιήθηκε στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018